Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
STATdat.

STATdat.

Posledná aktualizácia: 29.10.2020 | Počet zobrazení: 132768

Upozornenie:

Štatistický úradu SR oznamuje, že z dôvodu plánovanej technickej údržby od 31. 10. 2020 21:00 hod. do 1.11.2020 06:00 hod. a tiež v čase od 1. 11. 2020 21:00 hod. do 2.11.2020 06:00 hod. bude nedostupná databáza STATdat.. Predpokladané ukončenie údržby je 2. 11. 2020 o 06:00 hod.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

Databáza STATdat. obsahuje reporty (tabuľky) za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Databáza obsahuje časové rady štatistických údajov, ktorých zdrojom je databáza DATAcube. Údaje z rôznych štatistických okruhov sa prezentujú vo forme reportov v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Na konci názvu každého reportu sa nachádza osemmiestny kód, ktorý je jeho jedinečným identifikátorom. Reporty za Ukazovatele ekonomického vývoja SR obsahujú tabuľku údajov, filter pre výber roku a poznámky. Reporty za Preddefinované tabuľky sú rozšírené o tlačidlo pre vstup do databázy DATAcube., kde má užívateľ možnosť pracovať s multidimenzionálnou tabuľkou a vytvárať vlastné výbery. 

Vstup do
databázy
STATdat.

Výstupy z reportov je možné exportovať do dátových formátov: XLSX (Excel 2007), XLS (Excel 97-2003), CSV, XML, PDF. 

   

Databáza STATdat. obsahuje 480 dátových reportov a v prípade ak nenájdete požadované údaje odporúčame využiť verejnú databázu DATAcube. ktorá obasahuje viac ako 1200 dátových kociek (tabuliek).

Systém zatriedenia jednotlivých reportov je založený na dodržaní štruktúry oblastí a okruhov, rovnako ako na štatistickom portáli www.statistics.sk.

Reporty za Ukazovatele ekonomického vývoja SR sú zverejňované v súlade s Kalendárom prvého zverejnenia.

Prístup k údajom

Prístup k údajom nie je podmienený registráciou. Všetky údaje sú k dispozícii zdarma. Viac informácii je uvedených v Podmienkách pre využívanie a ďalšie zverejňovanie štatistických informácii a údajov ŠÚ SR.

Technológia prezentácie

STATdat. je databáza údajov založená na technológií IBM Cognos BI. Oficiálne verzie podporovaných prehliadačov: Chrome 45 a vyšší, Mozilla Firefox 40 a vyšší, Microsoft Edge ver. 83 a višší.


Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý.
Váš názor
/wps/portal/ext/Databases/STATdat STATdat. Z6_VLP8BB1A002360ASJDS4523MM7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy /STATdat.