Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

30.10.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 9 / 2020

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

 
Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

30.10.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 9/2020

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

 
ŠTATISTIKA V SÚVISLOSTIACH - Hlavné trendy vývoja plodnosti v SR v roku 2019

28.10.2020 | Obyvateľstvo a migrácia | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

ŠTATISTIKA V SÚVISLOSTIACH - Hlavné trendy vývoja plodnosti v SR v roku 2019

Hlavné trendy vývoja plodnosti na Slovensku (historický prierez a súčasnosť). Obsahom je analytický text, tabuľky, grafy, mapy a metodické vysvetlivky

 

28.10.2020 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Ročenka priemyslu SR 2020

Ročenka priemyslu SR 2020

 
Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

28.10.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR č. 9/2020

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien...

 
Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

28.10.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 9/2020

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane (v tuzemsku osobitne aj so spotrebnou daňou)...

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

26.10.2020 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 8/2020

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.8/2020

 
Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za 1. polrok 2020

26.10.2020 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za 1. polrok 2020

Publikácia je zameraná na analýzu vybraných ukazovateľov podľa odvetví hospodárstva v krajoch Slovenskej republiky za obdobie predchádzajúceho polroka

 
Indexy cien v zahraničnom obchode SR

20.10.2020 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 7/2020

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
SR_v_cislach_SK_2020

20.10.2020 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Slovenská republika v číslach 2020

Informatívno-propagačná publikácia poskytujúca vybrané štatistické informácie z oblasti demografického, ekonomického a sociálneho vývoja Slovenska.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií