Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kontakt

Kontakt

22.10.2020 | | Počet zobrazení: 230147

Kontaktná adresa

 • Štatistický úrad Slovenskej republiky

 • Miletičova 3
 • 824 67 Bratislava
 • IČO: 00166197
 •  
 • telefón: +421 2 50236 222
 •  
 • Elektronická adresa sa tvorí:
 • meno.priezvisko@statistics.sk

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021)

 • Všetky užitočné informácie nájdete na osobitnej web stránke SODB 2021
 • Ste zástupcovia miest a obcí, alebo správcov bytov a potrebuje konzultovať sčítanie domov a bytov?
 • Píšte alebo volajte svojho REGIONÁLNEHO KOORDINÁTORA SODB21 (podľa krajov) alebo centrálnu kontaktnú linku sodb2021@statistics.sk
 • telefón: +421 2 50236 215, +421 917 547 477

Informačný servis - poskytovanie informácií verejnosti

Kontakt pre médiá

Kontakty na vedúcich zamestnancov

Kontaktné adresy pracovísk Štatistického úradu SR

 

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Bratislave

  • Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave
  • Hanulova 5/c
  • P. O. BOX 18
  • 840 00 Bratislava 4
  Zobraz väčšiu mapu

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Trnave

  • Pracovisko ŠÚ SR v Trnave
  • Osvaldova 2
  • 917 23 Trnava
  Zobraz väčšiu mapu

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Trenčíne

  • Pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne
  • Kniežaťa Pribinu 28
  • 911 01 Trenčín
  Zobraz väčšiu mapu

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Nitre

  • Pracovisko ŠÚ SR v Nitre
  • Rázusova 9
  • P. O. BOX 9B
  • 949 55 Nitra
  Zobraz väčšiu mapu

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Žiline

  • Pracovisko ŠÚ SR v Žiline
  • Framborská 23
  • 011 21 Žilina
  Zobraz väčšiu mapu

   

 • Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici

  • Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici
  • Trieda SNP 75
  • 974 89 Banská Bystrica
  Zobraz väčšiu mapu

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Prešove

  • Pracovisko ŠÚ SR v Prešove
  • Plzenská 2
  • 080 16 Prešov
  Zobraz väčšiu mapu

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Košiciach

  • Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach
  • Werferova 3
  • 040 11 Košice
  Zobraz väčšiu mapu

   

 

Tlačové správy Štatistického úradu Slovenskej republiky
Stanoviská a vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Poskytovanie štatistických informácií - informačné, konzultačné a poradenské služby
Poskytovanie informácií a informačných služieb v zmysle zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike, konzultačná a poradenská činnosť, zabezpečovanie spracovania informácií podľa požiadaviek používateľov, výbery údajov z databázy ŠÚ SR a Registra ekonomických subjektov, informácie k metodike zisťovania údajov, navigácia návštevníkov internetovej stránky pri hľadaní štatistických informácií a pod.

Sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. (infozákon)
Podmienky poskytovania informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. (zákon o slobode informácií), postup pri uplatnení žiadosti, sadzobník úhrad, kontaktné údaje.

Prideľovanie identifikačného čísla organizácie (IČO) 
Informácie o postupe prideľovania identifikačného čísla organizácie (IČO), formuláre žiadostí o pridelenie IČO a zmenu údajov, kontaktné údaje krajských pracovísk ŠÚ SR a pod.

Podateľňa úradu (elektronická podateľňa) 
Kontaktné údaje, stránkové hodiny, elektronická podateľňa.

Príspevková organizácia
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/aboutus/contact Kontakt Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00M3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Kontakt