Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg informatívnych správ
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.10.2020 | Národné účty |

Hrubý národný dôchodok v minulom roku stúpol na 92,21 miliardy eur

Údaj slúži ako podklad pre určovanie súm, ktorými SR prispieva do rozpočtu EÚ a je kľúčom k nastaveniu dotácií z rozpočtu EÚ.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

20.10.2020 | Národné účty |

Deficit verejných financií v roku 2019 bol spresnený na 1,35 % HDP

Štatistický úrad SR spresňuje údaje o deficite a dlhu SR za rok 2019 aj za roky 2016 – 2020. Dáta boli predložené Európskej komisii (Eurostatu) k 1. októbru 2020.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.10.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2020

V septembri 2020 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 1,4 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.10.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 41. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 41. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 40. týždni 2020 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.10.2020 | Priemysel |

Nové objednávky v priemysle v auguste 2020

Objem nových objednávok v priemysle sa v auguste 2020 v porovnaní s augustom 2019 zvýšil o 1,1 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.10.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 2020

Spotrebiteľské ceny sa v septembri v porovnaní s augustom v úhrne nezmenili, medziročne boli vyššie o 1,4 %. Po vyšších rastoch v minulom roku a začiatkom tohto roka, inflácia rastie najpomalšie za posledné tri roky.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.10.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v septembri 2020

V septembri miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 1,4 %. Jadrová aj čistá inflácia dosiahli hodnotu zhodne 1,2 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.10.2020 | Súhrná štatistika |

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v auguste 2020

Tržby vo vybraných odvetviach hospodárstva ani v auguste nedosiahli úroveň predchádzajúceho roka, najväčší prepad pretrvával v stavebníctve

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.10.2020 | Súhrná štatistika |

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v auguste 2020

Zamestnanosť, s výnimkou infor­mač­ných a komu­ni­kač­ných činností, klesla v auguste medziročne vo všetkých odvetviach, vývoj priemernej mzdy bol priaznivejší, v poklese boli len tri odvetvia

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.10.2020 | Priemysel |

Priemyselná produkcia v auguste 2020

Priemyselná produkcia sa doťahuje na úroveň minulého roka, sedem z 15 sledovaných zložiek bolo už v raste.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/products/informationmessages Katalóg informatívnych správ Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00B6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ