Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla
Print Mail PDF TW FB WA

Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla

Posledná aktualizácia: 28.04.2021 | Počet zobrazení: 79052

Štatistický úrad Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://slovak.statistics.sk/

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 • Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Nevyhovujúca CAPCHA. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Chýbajú popisy stavov kedy je graf otvorený a  zatvorený [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Nie sú prístupne údaje v tabuľke z grafov pod grafom [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Ikonky vytvorené cez background-image nemajú alt atribút [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Dokument vo formate pdf s textom ako obrázok [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • V tabuľkách chýba element <th>. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Vo formulároch chýbajú atribúty label. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Nie je vždy zachovaná hierarchia hlavičiek. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • V texte sa používa pevná medzera &nbsp;. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • V texte v pdf dokumentoch sú zvýraznene slová medzerami ako o b s a h. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • Grafy na úvodnej stránke neobsahujú informáciu, ci sú zbalené alebo nie [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
  • Chýba typ email, heslo pri formulároch. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • Formulár neobsahuje autocomplete parameter pre vstupy (input) pre meno, adresa, tel. číslo, email (polia osobných údajov) [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • Formulár nemá označene povinné položky pomocou textu [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • Odkazy nie sú podčiarknuté [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
  • Nedostatočný kontrast farby písma v pdf dokumentoch s pozadím [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Minimálny kontrast]
  • Nedostatočný kontrast farby písma s pozadím [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Minimálny kontrast]
  • Text vo forme obrázkov v pdf dokumentoch [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Webová stránka nemá responzívny dizajn [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
  • Ohraničenie prvkov <div> má nedostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Ikonky majú  nedostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Skryté menu pri zmene rozloženia textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu]
  • Prihlasovací box a texty v grafoch  sa neskrývajú tlačidlom Esc [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
  • Nie je prístup klávesnicou v kalendári a rotátor na úvodnej stránke [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
  • Nie je k dispozícii mechanizmus, ktorý umožňuje preskočiť bloky obsahu  (napríklad menu), ktoré sa opakujú na viacerých webových stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Nesprávne poradie názvu stránky a názvu hlavného webového sídla [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Hypertextový odkaz na viac neobsahuje kontext v rotátore [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • Nie je vždy zachovaná hierarchia h1-h5. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
  • Stránka nemá indikátor zamerania [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľne zameranie]
  • Chyba element <lang> v anglickom texte na slovenskej lokalizácii na stránke a pdf dokumentoch. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
  • Rovnaký formát navigačného menu pre hlbšiu úroveň [Kritérium úspešnosti 3.2.3 Konzistentná navigácia]
  • Nie je zvýraznene tlačidlo vyhľadávania v menu na úvodnej stránke [Kritérium úspešnosti 3.2.3 Konzistentná identifikácia]
  • Pri chybe vo formulári sa chybná položka neoznačí a nevypíše, aká chyba nastala v texte [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
  • Používateľ nie je vopred informovaný o správnej podobe vstupov po chybnom vstupe vo formulári [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
  • Nevalidné html atribúty generované stránkou dynamicky [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • Stránka mení tag <img> a odstraňuje koncový tag. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Parsing]
  • Chýba typ email, heslo  pri formulároch, textové polia nie sú viazané s popisom pre CAPTCHi. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
  • Formulár pri zadaní chybných údajov alebo pri úspešnom odoslaní neinformuje užívateľa o danej skutočnosti [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]
 • Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • V rámci css štýlov sa vyskytuje px pri zadávaní veľkosti písma. [Pravidlo bodu 2.2 prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]
  • Odkazy sú generované javaskriptom, čiže po jeho vypnutí nebudú fungovať. [Pravidlo bodu 6.3.1 prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 20.10.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 27.4.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: portal@statistics.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu  sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk


/wps/portal/ext/aboutus/webpage/terms/decl Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla Z6_VLP8BB1A0GMAE0A1LIFM6A37F2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Webová stránka /Podmienky používania štatistických informácií /Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla