Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Quality report portlet.
Správy o kvalite
Rok
Vyčistiť filter
Záznamov na stranu
100
50
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9  ...  10
Názov Rok Možnosti
Bilancia palív, elektriny a tepla 2018
Bytová výstavba 2021
Bytová výstavba 2020
Bytová výstavba 2019
Bytová výstavba 2018
Chránené územia 2020
Chránené územia 2019
Chránené územia 2018
Dane súvisiace so životným prostredím 2020
Dane súvisiace so životným prostredím 2019
Dane súvisiace so životným prostredím 2018
Demografia podnikov 2019
Demografia podnikov 2018
Demografické bilancie a demografický pohyb 2021
Demografické bilancie a demografický pohyb 2020
Demografické bilancie a demografický pohyb 2019
Demografické bilancie a demografický pohyb 2018
Domáci a výjazdový cestovný ruch 2021
Domáci a výjazdový cestovný ruch 2020
Domáci a výjazdový cestovný ruch 2019
Domáci a výjazdový cestovný ruch 2018
Emisie ťažkých kovov a prízemný ozón, imisie 2020
Emisie ťažkých kovov a prízemný ozón, imisie 2019
Emisie ťažkých kovov a prízemný ozón, imisie 2018
Emisie základných znečisťujúcich látok 2017
Záznamov na stranu
100
50
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9  ...  10

/wps/portal/ext/metadata/qreports Správy o kvalite Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0KM5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Metaúdaje /Správy o kvalite