Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Quality report portlet.
Správy o kvalite
Rok
Vyčistiť filter
Záznamov na stranu
100
50
25
1 2 3
Názov Rok Možnosti
Demografické bilancie a demografický pohyb 2019
Demografické bilancie a demografický pohyb 2018
Domáci a výjazdový cestovný ruch 2018
Európske zisťovanie o zdraví EHIS 2014 2014
Hrubý národný dôchodok 2018
IKT v podnikoch 2018
Indexy cien dodávok tovarov a služieb do poľnohospodárstva 2018
Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov 2018
Indexy cien priemyselných výrobcov 2018
Indexy cien stavebných prác 2018
Indexy cien vybraných trhových služieb 2018
Indikátor ekonomického sentimentu 2019
Indikátor ekonomického sentimentu 2018
Indikátor spotrebiteľskej dôvery 2019
Indikátor spotrebiteľskej dôvery 2018
Inovácie 2018
Komunálny odpad 2018
Náklady na ochranu životného prostredia 2018
Nové zákazky v priemysle 2019
Nové zákazky v priemysle 2018
Nové zákazky v priemysle 2017
Penzijné nároky v systéme penzijného poistenia_copy 2015
Podniková štatistika o práci (štvrťročné výkazníctvo) 2018
Produkcia v priemysle 2019
Produkcia v priemysle 2018
Záznamov na stranu
100
50
25
1 2 3
/wps/portal/ext/metadata/qreports Správy o kvalite Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0KM5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Metaúdaje /Správy o kvalite