Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.08.2022 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 31. týždeň 2022

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 31. týždni 2022 v porovnaní s cenami v 30. týždni 2022 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG a LNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.08.2022 Cestovný ruch | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júni 2022

Ubytovacie zariadenia v SR navštívilo v júni 2022 v medziročnom porovnaní o 71 % viac návštevníkov, ale za rekordným rokom 2019 ich počet stále zaostáva o pätinu.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.08.2022 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júni 2022

Priemysel aj v júni udržal tržby v medziročnom raste, stavebníctvo už druhý mesiac ich má v poklese

Ilustračný obrázok/Illustrative image

11.08.2022 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2022

Nominálne mesačné mzdy v júni 2022 medziročne rástli vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, no v dôsledku inflácie reálne príjem stúpol iba zamestnancom v ubytovaní a v stavebníctve. Zamestnanosť vo väčšine odvetví rástla.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.08.2022 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Priemyselná produkcia v júni 2022

Slovenský priemysel v júni medziročne klesol o 5,7 %, rasty malých odvetví nedokázali kompenzovať hlbšie poklesy kľúčovej energetiky, výroby dopravných prostriedkov či kovovýroby.


Publikácie

Ilustračný obrázok

12.08.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Príjmy a spotreba | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

EU SILC 2021 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia obsahuje dáta zo zisťovania o chudobe EU SILC 2021.

Ilustračný obrázok/Illustrative image

04.08.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Neuvedená | Ústredie ŠÚ SR

Integrované zisťovanie fariem 2020 - komplexné výsledky

Údaje o počte a štruktúre fariem, využití pôdy, počte zvierat podľa druhov, štruktúre pracovných síl, ekologickom hospodárení.

Ilustračný obrázok/Illustrative image

29.07.2022 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 1. štvrťrok 2022

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 1. štvrťrok 2022.

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami

29.07.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5. 2022

Údaje o osiatych plochách v hektároch podľa druhu plodín, triedené podľa krajov a okresov.

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch

29.07.2022 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2021

Ročné údaje o zamestnancoch a mzdách.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty