Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.05.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v marci 2021

Nové objednávky v priemysle v marci 2021 v porovnaní s marcom 2020 sa zvýšili v stálych cenách o 43,8 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.05.2021 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 18. týždeň 2021

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 18. týždni 2021 v porovnaní s cenami v 17. týždni 2021 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, LPG a CNG. Vzrástli ceny natural 98 oktánového benzínu. Ceny motorovej nafty sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v marci 2021

V marci sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 1 bod na -48,0 vplyvom nepriaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v priemysle v marci 2021

Indikátor dôvery v priemysle v marci vzrástol o 1,6 p. b.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v obchode v marci 2021

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v marci v porovnaní s februárom o 2,0 percentuálne body (p.b.) na hodnotu 3,0.


Publikácie

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

14.05.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Marec 2021

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Konjunkturálne prieskumy

10.05.2021 | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálne prieskumy – Apríl 2021

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

Ilustračný obrázok

30.04.2021 | Informačno propagačná publikácia | Obyvateľstvo a migrácia | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

MY V ČÍSLACH − Zahraničné sťahovanie 2020

Základná informácia o výsledkoch zahraničnej migrácie v roku 2020. Obsahom sú tabuľky, grafy, mapy a metodické vysvetlivky.

Indexy cien v zahraničnom obchode SR

30.04.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 1/2021

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

30.04.2021 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 4. štvrťrok 2020 vrátane doplnkového modulu o pracovných úrazoch a zdravotných problémoch spôsobených prácou za 2.štvrťrok 2020

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 4. štvrťrok 2020 a údaje...


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty