Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustračný obrázok

04.10.2023 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Obchod a stravovacie služby

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v auguste 2023

Tržby v 6 z 9 zložiek maloobchodu zaostávali za úrovňou minulého roka, relatívne najvyšší až dvojciferný pokles bol zaznamenaný v predaji s výpočtovou technikou. Naďalej boli v mínuse hyper- a supermarkety, ale i väčšina špecializovaných predajní.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

02.10.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 38. týždeň 2023

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 38. týždni 2023 v porovnaní s cenami v 37. týždni 2023 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, motorovej nafty a CNG. Klesli ceny LNG. Ceny LPG sa nezmenili

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.09.2023 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v septembri 2023

Celková dôvera v slovenskú ekonomiku sa medzimesačne výrazne nezmenila, pokles dôvery podnikateľov v priemysle zatienil rastúci optimizmus v službách a u spotrebiteľov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

27.09.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Vývoj cien vo výrobnej sfére v auguste 2023

Značný pokles výrobných cien rastlinných výrobkov zatienil aj pretrvávajúce, takmer 10 % tempo zdražovania živočíšnej výroby. Pozvoľné spomaľovanie rastu pokračovalo aj pri výrobných cenách v priemysle, stavebných prácach aj cenách materiálov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

25.09.2023 Doprava a poštové služby | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Nákladná a osobná doprava v júli 2023

Nákladná doprava vykázala nárast objemov prepraveného tovaru hlavne vďaka zvýšeným objemom v cestnej doprave o viac ako 10 %. Železničná a ostatná doprava nedosiahli vlaňajšie hodnoty. Počty cestujúcich v osobnej doprave rástli dvojciferným tempom.


Publikácie

Ilustračný obrázok

25.09.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Štatistický úrad SR

Štatistická správa o hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2023

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda),...

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.09.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 2. štvrťrok 2023

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

Spotrebiteľský barometer

18.08.2023 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Štatistický úrad SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľský barometer III./2023

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

31.07.2023 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Štatistický úrad SR | Práca

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 1. štvrťrok 2023 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl)

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 1. štvrťrok 2023.

Ilustračný obrázok

31.07.2023 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Práca

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2022

Ročné údaje o zamestnancoch a mzdách.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty