Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.07.2024 Cestovný ruch | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Cestovný ruch v ubytovacích zariadeniach SR v máji 2024

Celková návštevnosť ubytovacích zariadení tak medziročne stúpla o 3,8 % a dosiahla 494-tisíc hostí. K dosiahnutiu hodnôt turisticky úspešného roka 2019 však v hoteloch a penziónoch stále chýbalo takmer 11 % návštevníkov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.07.2024 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v máji 2024

Všetkých 10 mesačne sledovaných odvetví evidovalo v porovnaní s vlaňajškom rast reálnych miezd, až v polovici z nich mzdy vzrástli o vyše 5 %. Vyššiu zamestnanosť ako vlani evidovalo 6 z 10 odvetví.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.07.2024 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v máji 2024

Májové tržby stúpli v 3 z 5 mesačne sledovaných odvetví ekonomiky. Stabilita rastov tržieb sa udržala v informáciách a komunikácii, ako aj vo vybraných trhových službách. Tržby v priemysle po aprílovom raste aktuálne opäť začali klesať.

Ilustračný obrázok/illustrative image

12.07.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 27. týždeň 2024

Prvý prázdninový týždeň priniesol zvýšenie cien vybraných pohonných látok. Benzín 95 a motorová nafta zaznamenali najvyššie hodnoty od začiatku mája. Nepatrne poklesla iba cena prémiového benzínu 98. Medziročne boli ceny vyššie v priemere o 5 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.07.2024 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Stavebníctvo

Stavebná produkcia v máji 2024

Stavebná produkcia sa v máji 2024 medziročne prepadla o 6,2 %. Výraznejšie zaostávala dominantná nová výstavba. Podľa výrobného zamerania sa o pätinu spomalili práce na inžinierskych stavbách. O viac ako štvrtinu rástla iba produkcia v zahraničí.


Publikácie

Štruktúra miezd v Slovenskej republike

28.06.2024 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR

Štruktúra miezd v SR za rok 2023

Publikácia obsahuje výsledky výberového zisťovania o štruktúre miezd v SR v triedení podľa zamestnania, pohlavia, veku a vzdelania.

Ilustračný obrázok

28.06.2024 | Analytická publikácia | Obyvateľstvo a migrácia | Ročne | Štatistický úrad SR

Štatistika v súvislostiach – Hlavné trendy populačného vývoja v SR, 2023

Hlavné trendy populačného vývoja na Slovensku od roku 1993 do roku 2023. Obsahom je analytický text, tabuľky, grafy, mapy a metodické vysvetlivky.

Ilustračný obrázok

20.06.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Štatistický úrad SR

Štatistická správa o hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2024

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda).

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.06.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2024

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2024.

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.06.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 1. štvrťrok 2024

Stav hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných jednotkách


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty