Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Slovensko v štatistikách
Print Mail PDF TW FB WA

Slovensko v štatistikách

Posledná aktualizácia: 11.06.2024 | Počet zobrazení: 117083

Slovensko: 20 rokov v EÚ

Prezentujeme vám súbor 12 dynamických grafov, ktoré sledujú vývoj 20 štatistických ukazovateľov z rôznych oblastí spoločenského a ekonomického života na Slovensku v kontexte posledných dvadsiatich rokov.

Slovensko:
20 rokov
v EÚ

Informačný panel Krajské mestá SR

Prinášame vám vizualizácie vybraných štatistických ukazovateľov o krajských mestách. Formou dashboardov vám prezentujeme 20 kľúčových ukazovateľov v 39 samostatných grafoch rozdelených do štyroch štatistických oblastí, ktoré sledujú aktuálny vývoj v krajských mestách a mapujú aj vplyv pandémie. Vizualizácie prezentujú ročné údaje v časových radoch.

Informačný panel Krajské mestá SR

Informačný panel mesta Bratislavy

Predstavujeme vám webovú prezentáciu vybraných ukazovateľov mesta Bratislavy. Formou interaktívnych grafov chceme priblížiť kľúčové ukazovatele z vybraných štatistických oblastí a ich vývoj v čase.

Informačný panel mesta Bratislavy

Aktuálny informačný panel

Prinášame vám webovú prezentáciu vybraných kľúčových ukazovateľov. Ľahko čitateľnou a zrozumiteľnou formou vám chceme ukázať zaujímavý vývoj v slovenskej spoločnosti a ekonomiky v čase, vrátane kovidových mesiacov, vo vybraných štatistických oblastiach.

AKTUÁLNY informačný
panel

Moja obec v štatistikách

Predstavujeme vám obce v novej podobe. Vybrané štatistické ukazovatele o vašej obci sme obohatili o vizuálny rozmer. Jednoduchou, ľahko čitateľnou a príťažlivou formou vám chceme prezentovať zaujímavé číselné údaje z vybraných štatistických oblastí, ktoré sú dostupné na najnižšej územnej úrovni.

Štatistické ukazovatele sú zobrazené v grafoch. Okrem voľby územného parametra, ktorý umožňuje výber ktorejkoľvek slovenskej obce, je možné sledovať aj ich vývoj v časovom horizonte posledných 20 rokov.

MOJA OBEC
v štatistikách

AKO ŽIJEME?
v štatistikách

Koľko nás žije na Slovensku?

Predstavujeme vám interaktívnu vekovú štruktúru obyvateľstva, ktorá umožňuje jednoduché porovnanie zloženia populácie podľa pohlavia a veku v jednotlivých rokoch na Slovensku až do najnižšej územnej úrovne.

Zastúpenie jednotlivých vekových kategórií rozdelených na mužov a ženy je zobrazené jednoduchou grafickou formou. Voľba územného parametra umožňuje výber úrovne Slovenskej republiky, kraja, okresu či jednotlivých obcí. Údaje za územie Slovenska sú k dispozícii už od roku 1945. Na nižšej územnej úrovni je možné zobraziť informácie od roku 1996.

Koľko nás žije
na Slovensku?

Animácie

Z mestských štatistík sme vybrali tri zaujímavé ukazovatele o krajských mestách, podiel seniorov, množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa a priemerné ceny za kúpu nehnuteľností ktoré sú veľmi aktuálne a ktoré vám prezentujeme ľahkou formou – prostredníctvom krátkych animácií. Animácie zachytávajú vývoj vybraných ukazovateľov od roku 2010 do 2020, pri cenách nehnuteľností prinášame údaje za dva roky 2019 a 2020, ale už z nového zdroja údajov, z katastra nehnuteľností.Vyberáme z geografie Slovenska

Animácia približuje základné geografické a demografické informácie o Slovensku.


/wps/portal/ext/products/visual/slovstat Slovensko v štatistikách Z6_VLP8BB1A0GG1F0QEADGA3O3UP2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Digitálne produkty /Slovensko v štatistikách