Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.11.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2019

V októbri 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,9 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.11.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v septembri 2019

Nové objednávky v priemysle v septembri 2019 v porovnaní so septembrom 2018 klesli v stálych cenách o 7,6 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.11.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 45. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 45. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 44. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Ceny LPG a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.11.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2019

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu v 3. štvrťroku 2019 oproti 3. štvrťroku 2018 zvýšil v stálych cenách o 1,3 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.11.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v októbri 2019

V októbri 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,7 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,4 % a čistá inflácia hodnotu 1,7 %.


Publikácie

Úplne náklady práce v SR

15.11.2019 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Úplne náklady práce v SR v roku 2018

Výsledky výberového zisťovania o úplných nákladoch práce vynakladaných zamestnávateľom na zamestnancov.

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

13.11.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, September 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Aktuálne údaje o doprave

13.11.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 9/2019

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

13.11.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 8/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov;...

Konjunkturálne prieskumy

08.11.2019 | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálne prieskumy - Október 2019

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty