Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke Štatistického úradu SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu Štatistického úradu SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke Štatistického úradu SR.

15.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2024

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v marci 2024

 
16.04.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
február 2024

Nové objednávky v priemysle vo februári 2024

 
17.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2024

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v marci 2024

 
19.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
rok 2023

Deficit a dlh verejných financií SR za rok 2023

 
19.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
15. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 15. týždeň 2024

 
26.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2024

Indexy cien vo výrobnej sfére v marci 2024

 
26.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
16. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 16. týždeň 2024

 
29.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
apríl 2024

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v apríli 2024

 
03.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
17. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 17. týždeň 2024

 
07.05.2024
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
marec 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v marci 2024

 
09.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
marec 2024

Zahraničný obchod - predbežné údaje za marec a podrobné údaje za dva mesiace roka 2024

 
10.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
18. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 18. týždeň 2024

 
10.05.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
marec 2024

Priemyselná produkcia v marci 2024

 
10.05.2024
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
marec 2024

Stavebná produkcia v marci 2024

 
13.05.2024
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
marec 2024

Cestovný ruch v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2024

 
13.05.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
marec 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2024

 
13.05.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
marec 2024

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2024

 
14.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2024

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v apríli 2024

 
15.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
1. štvrťrok 2024

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2024

 
16.05.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
marec 2024

Nové objednávky v priemysle v marci 2024

 
17.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2024

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2024

 
17.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
19. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 19. týždeň 2024

 
24.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
20. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 20. týždeň 2024

 
27.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2024

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien vybraných sociálnych skupín v apríli 2024

 
28.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2024

Indexy cien vo výrobnej sfére v apríli 2024

 
29.05.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
k 31. marcu 2024

Stav obyvateľstva v SR k 31. marcu 2024

 
30.05.2024
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
1. štvrťrok 2024

Nákladná a osobná doprava v 1. štvrťroku 2024

 
30.05.2024
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
1. štvrťrok 2024

Nákladná a osobná doprava v 1. štvrťroku 2024

 
30.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
máj 2024

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v máji 2024

 
31.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
1. štvrťrok 2024

Indexy cien nehnuteľností určených na bývanie v 1. štvrťroku 2024

 
31.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
1. štvrťrok 2024

Indexy cien v trhových službách v 1. štvrťroku 2024

 
31.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
21. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 21. týždeň 2024

 
04.06.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
1. štvrťrok 2024

Nezamestnanosť v 1. štvrťroku 2024

 
04.06.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
1. štvrťrok 2024

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2024

 
04.06.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
1. štvrťrok 2024

Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2024

 
05.06.2024
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
1. štvrťrok 2024

Výstavba bytov v 1. štvrťroku 2024

 
06.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
1. štvrťrok 2024

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2024

 
06.06.2024
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
apríl 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v apríli 2024

 
07.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
22. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 22. týždeň 2024

 
07.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
22. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 22. týždeň 2024

 
07.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
apríl 2024

Zahraničný obchod – predbežné údaje za apríl a podrobné údaje za tri mesiace roka 2024

 
10.06.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
apríl 2024

Priemyselná produkcia v apríli 2024

 
11.06.2024
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
apríl 2024

Cestovný ruch v ubytovacích zariadeniach SR v apríli 2024

 
12.06.2024
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
apríl 2024

Stavebná produkcia v apríli 2024

 
13.06.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
apríl 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2024

 
13.06.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
apríl 2024

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v apríli 2024

 
14.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2024

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v máji 2024

 
14.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
23. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 23. týždeň 2024

 
14.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
23. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 23. týždeň 2024

 
17.06.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
apríl 2024

Nové objednávky v priemysle v apríli 2024

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia