Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke Štatistického úradu SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu Štatistického úradu SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke Štatistického úradu SR.

15.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2024

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v júni 2024

 
16.07.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
máj 2024

Nové objednávky v priemysle v máji 2024

 
17.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2024

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2024

 
19.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
28. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 28. týždeň 2024

 
26.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2024

Indexy cien vo výrobnej sfére v júni 2024

 
26.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2024

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien vybraných sociálnych skupín v júni 2024

 
26.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
29. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 29. týždeň 2024

 
30.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2024

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júli 2024

 
02.08.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
30. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 30. týždeň 2024

 
06.08.2024
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
jún 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2024

 
09.08.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
31. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 31. týždeň 2024

 
09.08.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
jún 2024

Priemyselná produkcia v júni 2024

 
09.08.2024
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
jún 2024

Stavebná produkcia v júni 2024

 
09.08.2024
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
jún 2024

Zahraničný obchod – predbežné údaje za jún a podrobné údaje za päť mesiacov roka 2024

 
12.08.2024
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
jún 2024

Cestovný ruch v ubytovacích zariadeniach SR v júni 2024

 
12.08.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
jún 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júni 2024

 
12.08.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
jún 2024

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2024

 
14.08.2024
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štvrťrok 2024

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2024

 
15.08.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2024

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v júli 2024

 
16.08.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
jún 2024

Nové objednávky v priemysle v júni 2024

 
16.08.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
32. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 32. týždeň 2024

 
20.08.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2024

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júli 2024

 
23.08.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
33. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 33. týždeň 2024

 
26.08.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2024

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien vybraných sociálnych skupín v júli 2024

 
27.08.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2024

Indexy cien vo výrobnej sfére v júli 2024

 
28.08.2024
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
2. štvrťrok 2024

Nákladná a osobná doprava v 2. štvrťroku 2024

 
28.08.2024
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2024

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v auguste 2024

 
30.08.2024
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
2. štvrťrok 2024

Indexy cien nehnuteľností určených na bývanie v 2. štvrťroku 2024

 
30.08.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
2. štvrťrok 2024

Indexy cien v trhových službách v 2. štvrťroku 2024

 
30.08.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
34. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 34. týždeň 2024

 
30.08.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
k 30. júnu 2024

Stav obyvateľstva v SR k 30. júnu 2024

 
02.09.2024
Odvetvové štatistiky | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
15. august 2024

Odhad úrody k 15. augustu 2024

 
03.09.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
2. štvrťrok 2024

Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2024

 
03.09.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
2. štvrťrok 2024

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2024

 
03.09.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
2. štvrťrok 2024

Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2024

 
04.09.2024
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
2. štvrťrok 2024

Výstavba bytov v 2. štvrťroku 2024

 
05.09.2024
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štvrťrok 2024

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2024

 
05.09.2024
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
júl 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2024

 
06.09.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
35. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 35. týždeň 2024

 
06.09.2024
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
júl 2024

Zahraničný obchod - predbežné údaje za júl a podrobné údaje za šesť mesiacov roka 2024

 
10.09.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
júl 2024

Priemyselná produkcia v júli 2024

 
11.09.2024
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
júl 2024

Cestovný ruch v ubytovacích zariadeniach SR v júli 2024

 
11.09.2024
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
júl 2024

Stavebná produkcia v júli 2024

 
12.09.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
júl 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2024

 
12.09.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
júl 2024

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júli 2024

 
13.09.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
august 2024

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v auguste 2024

 
13.09.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
36. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 36. týždeň 2024

 
16.09.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
júl 2024

Nové objednávky v priemysle v júli 2024

 
18.09.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
august 2024

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2024

 
20.09.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
37. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 37. týždeň 2024

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia