Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg informatívnych správ
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.02.2020 | Súhrná štatistika |

Vývoj hospodárstva SR v decembri a za rok 2019

V decembri 2019 mzdy medziročne rástli vo všetkých odvetviach. Tržby za vlastné výkony a tovar klesli v piatich (priemysel, stavebníctvo, veľkoobchod, maloobchod, doprava a skladovanie) a zamestnanosť klesla v štyroch z desiatich odvetví.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.02.2020 | Priemysel |

Nové objednávky v priemysle v decembri 2019

Nové objednávky v priemysle v decembri 2019 v porovnaní s decembrom 2018 klesli v stálych cenách o 9,4 %.

 
ilustratívny obrázok/illustrative image

14.02.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v januári 2020

V januári 2020 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 3 %. Jadrová inflácia bola na úrovni 3,2 % a čistá inflácia na úrovni 2,6 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.02.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Vývoj spotrebiteľských cien v januári 2020

Spotrebiteľské ceny sa v januári 2020 oproti januáru 2019 v úhrne zvýšili o 3 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.02.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 6. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 6. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 5. týždni 2020 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

 
ESA 2010 - Európsky systém národných účtov

14.02.2020 | Národné účty |

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2019

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu vo 4. štvrťroku 2019 oproti 4. štvrťroku 2018 zvýšil v stálych cenách o 2,1 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.02.2020 | Súhrná štatistika |

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v decembri 2019

V decembri 2019 tržby medziročne najrýchlejšie rástli v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev.

 
ilustratívny obrázok/illustrative image

10.02.2020 | Súhrná štatistika |

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v decembri 2019

V decembri 2019 zamestnanosť rástla vo väčšine činností, najrýchlejšie naďalej v ubytovaní. Mzda sa zvýšila vo všetkých činnostiach, najviac vo veľkoobchode.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.02.2020 | Stavebníctvo |

Stavebná produkcia v decembri 2019

Produkcia v stavebníctve sa v porovnaní s decembrom 2018 znížila o 4,2 %. Nižší bol objem prác na novej výstavbe, aj na opravách a údržbe.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.02.2020 | Priemysel |

Priemyselná produkcia v decembri 2019

Priemyselná produkcia v decembri 2019 klesla piaty mesiac po sebe, oproti decembru 2018 sa znížila o 7,1 %.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/informationmessages Katalóg informatívnych správ Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00B6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ