Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg informatívnych správ
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustračný obrázok

13.05.2022 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v apríli 2022

Inflácia medziročne rástla už pätnásty mesiac za sebou, v apríli dosiahla 11,8 % Jej aktuálnu úroveň podporili naďalej najmä rastúce ceny potravín, palív a účtov za energie.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.05.2022 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 18. týždeň 2022

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 18. týždni 2022 v porovnaní s cenami v 17. týždni 2022 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG, motorovej nafty, CNG a LNG.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.05.2022 | Cestovný ruch |

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2022

Hotely a penzióny navštívilo v marci takmer 300-tisíc hostí. Bolo ich deväťkrát viac ako pred rokom, stále však o tretinu menej ako v poslednom marci pred pandémiou (v r. 2019).

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.05.2022 | Súhrná štatistika |

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2022

Zamestnanosť aj mzdy medziročne rástli, reálne zárobky však kvôli inflácii vo väčšine odvetví už klesli.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.05.2022 | Súhrná štatistika |

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2022

Tržby priemyslu zostali v pluse, vysoké medziročné rasty väčšiny jeho odvetví však znegoval dramatický pokles automobiliek. Ostatné sledované odvetvia zaznamenali vysoké rasty s výnimkou stavebníctva.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.05.2022 | Stavebníctvo |

Stavebná produkcia v marci 2022

Stavebníctvo medziročne zostalo v pluse, najmä dynamickým zrýchlením prác na inžinierskych stavbách.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.05.2022 | Priemysel |

Priemyselná produkcia v marci 2022

Slovenský priemysel v marci pribrzdil, jeho produkcia medziročne klesla o 7,3 %. Môžu za to výraznejšie poklesy v kľúčových odvetviach ako v energetike, vo výrobe dopravných prostriedkov či vo výrobe z ropy.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.05.2022 | Zahraničný obchod |

Vývoj zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace 2022

Import SR aj v marci 2022 rástol dynamickejšie ako export, deficit zahraničného obchodu s tovarom dosiahol rekordnú výšku.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.05.2022 | Zahraničný obchod |

Podrobné údaje zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2022

Vo februári sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 zvýšil celkový vývoz tovaru o 11,6 % na vyše 8 mld. eur a celkový dovoz sa zvýšil o 22,9 % na vyše 8, 2 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 199,3 mil. eur.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

06.05.2022 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 17. týždeň 2022

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 17. týždni 2022 v porovnaní s cenami v 16. týždni 2022 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, motorovej nafty a LNG. Klesli LPG a CNG.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/informationmessages Katalóg informatívnych správ Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00B6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ