Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Národné účty

Národné účty

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.04.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Deficit verejných financií v roku 2020 na Slovensku dosiahol 6,16 % HDP

ŠÚ SR zverejňuje Správu o deficite a dlhu SR, ktorá obsahuje polodefinitívny výsledok hospodárenia sektora verejnej správy SR za rok 2020 a uvádza spresnené dáta za ostatné roky časového obdobia 2017 – 2021.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.03.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku 2020

Hrubý domáci produkt SR v roku 2020 klesol o 5,2 %, ekonomiku na sklonku roka potiahol export a znižovanie prepadu vybraných odvetví

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.03.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2020

Investičné plány sa odkladali, aktivita medziročne klesla o 15,4 %

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.02.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 4. štvrťroku 2020

Ekonomika SR vo štvrtom štvrťroku 2020 prepad výraznejšie nezvýšila, podľa rýchleho odhadu pokles HDP dosiahol medziročne 2,7 %

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

04.12.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2020

Hrubý domáci produkt klesol v treťom štvrťroku len o 2,4 %, ekonomiku potiahol export a spotreba domácností

Najbližšie budú zverejnené:

17.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2021

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2021

 
04.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2021

Finančné hospodárenie korporácií v 1. štvrťroku 2021

 
04.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2021

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2021

 
04.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2021

Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2021

 
18.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2021

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2021

 

/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/accounts/news Národné účty Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0SO6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Národné účty /Aktuality