Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Demografia: Vývoj počtu obyvateľov SR v roku 2023
Print Mail TW FB WA

Demografia: Vývoj počtu obyvateľov SR v roku 2023

Posledná aktualizácia: 11.04.2024
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Obyvateľstvo a migrácia
Dátum publikovania: 11.04.2024

Počet obyvateľov SR už tretí rok po sebe klesol, rozhodla kriticky nízka pôrodnosť

Celkový počet obyvateľov na Slovensku v roku 2023 klesol tretí rok za sebou. Úmrtnosť bola už opäť na úrovni dlhodobých priemerov, prekvapil však prudký pokles pôrodnosti v ostatných dvoch rokoch. Počet prisťahovaných stále prevyšoval vysťahovaných z krajiny, no nedokázal eliminovať prirodzený úbytok obyvateľstva.

Slovenská republika mala ku koncu roka 2023 celkovo 5 424 687 obyvateľov. Počet obyvateľov sa medziročne znížil o vyše 4-tisíc osôb. Veľkosť populácie SR tak klesala tretí rok po sebe, kým predtým 75 rokov rástla. Od vzniku SR v roku 1993 tak došlo k nárastu populácie o 88,2-tisíca obyvateľov.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (130 kB), alebo vo formáte PNG (397 kB).


Celkový počet obyvateľov v krajine a ich prírastok či úbytok ovplyvňujú dva základné ukazovatele – prirodzený prírastok ako rozdiel medzi počtom živonarodených a zomretých a potom migračný prírastok, čo je rozdiel počtu prisťahovaných a vysťahovaných do krajiny.

Prirodzený úbytok už štvrtý rok za sebou

Pokles celkového počtu obyvateľov SR v roku 2023 ovplyvnil najmä prirodzený úbytok obyvateľstva. V priebehu minulého roka v SR zomrelo viac ako 54,1-tisíca osôb a živo sa narodilo viac ako 48,6-tisíca detí. Došlo teda k prirodzenému úbytku obyvateľov na úrovni 5,5tisíca osôb.

Počet zomretých bol na Slovensku vyšší ako počet živonarodených detí už štvrtý rok za sebou. Počas rokov 2020 – 2022 tento fakt ovplyvňovala vysoká nadúmrtnosť, v rokoch 2022 a 2023 zasa pokles počtu narodených detí.  „Prirodzený úbytok obyvateľstva v SR pokračoval v roku 2023 napriek tomu, že sa úmrtnosť po troch pandemických rokoch dostala na dlhodobý priemer. Na veľmi nízku hodnotu sa však znížila pôrodnosť, počet živonarodených detí klesol pod 50-tisíc,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Medziročný pokles počtu živonarodených detí na Slovensku je sledovaný posledných šesť rokov, išlo však len o mierne hodnoty, ktoré nenaznačovali zásadnejšiu zmenu trendu vývoja. Výrazný prepad počtu narodených v posledných dvoch rokoch, vedie nielen k historickým minimám pôrodnosti, ale aj k celkovému úbytku obyvateľstva.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (118 kB), alebo vo formáte PNG (288 kB).

Rodí sa len polovica detí v porovnaní s historickými maximami

Pôrodnosť na Slovensku od vzniku SR v roku 1993 prechádza zásadnými demografickými zmenami. Na začiatku 90. rokov minulého storočia začal počet živonarodených detí prudko klesať. Z pôvodného počtu viac ako 70- tisíc živonarodených detí za rok sa pôrodnosť postupne dostala na úroveň menej ako 51-tisíc živonarodených detí v roku 2002.

Následne pôrodnosť znovu medziročne rástla až na úroveň necelých 61-tisíc živorodených detí v roku 2011. Ďalších desať rokov sa udržovala na nižšej úrovni, rodilo sa 55-tisíc až 58-tisíc detí ročne a mimoriadne nízke hodnoty prišli až posledné dva roky.

Z dlhodobého hľadiska krivka pôrodnosti na Slovensku kulminovala po dvoch svetových vojnách a na konci 70. rokov minulého storočia, kedy sa na Slovensku rodil dvojnásobný počet detí ako v súčasnosti. Ročne to bolo viac ako 100-tisíc živorodených detí.

Počet detí na 100-tisíc obyvateľov významne klesol

Pokles na historicky najnižšiu hodnotu potvrdzuje aj hrubá miera pôrodnosti, ktorá umožňuje porovnanie vývoja napríklad v dlhom čase, teda za obdobia kedy sa zásadne menil aj celkový počet obyvateľov v krajine. Počas posledných 20 rokoch dosahoval tento ukazovateľ hodnoty 1033 živonarodených detí na 100-tisíc obyvateľov. Pod hranicu 1000 detí dostal v roku 2022 a v minulom roku dokonca klesol ešte hlbšie, na hodnotu 896 detí na 100-tisíc obyvateľov.

„Hrubá miera pôrodnosti sa na Slovensku v roku 2023 dostala na bezprecedentne najnižšiu hodnotu a to nielen v novodobej histórii samostatnej SR, ale za posledných 100 rokov,“ vysvetlila Zuzana Podmanická.

Migračné saldo dlhodobo v pozitívnych číslach

Druhým faktorom, ktorý ovplyvnil celkový počet obyvateľov je zahraničná migrácia a ukazovateľ migračné saldo – teda rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných zo SR. Tento ukazovateľ má dlhodobo kladnú hodnotu. V roku 2023 sa na Slovensko prisťahovalo na trvalý pobyt viac ako 5,9 tisíca ľudí, čo bolo o 1,4 tisíca osôb viac ako počet vysťahovaných. Migračné saldo tak bolo mierne vyššie ako v predošlom roku, z dlhodobého hľadiska však bolo na úrovni najnižších hodnôt. Od vzniku SR počet prisťahovaných každoročne prevyšoval počet tých, ktorí sa vysťahovali, a to od 0,9 - 7,1 tisíca osôb.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (105 kB), alebo vo formáte PNG (165 kB).

Prírastok sťahovaním je teda dlhodobo v kladných číslach, v posledných troch rokoch však už nedokázal vyrovnať straty z prirodzeného úbytku obyvateľstva spôsobeného najmä poklesom pôrodnosti.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Demografia: Vývoj počtu obyvateľov SR v roku 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail