Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustračný obrázok

20.05.2024 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Spotrebiteľský barometer II./2024

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

 
Ilustračný obrázok

30.04.2024 | Obyvateľstvo a migrácia | Štatistický úrad SR | Informačno propagačná publikácia

MY V ČÍSLACH - Zahraničné sťahovanie 2023

Základná informácia zostavená zo štatistických údajov o výsledkoch zahraničnej migrácie v SR v roku 2023 podľa európskych indikátorov.

 
Ilustračný obrázok

30.04.2024 | Práca | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 4. štvrťrok 2023 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl) vrátane modulu 2023 o dôchodku a účasti na trhu práce

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 4. štvrťrok 2023 a ročné...

 
20 rokov v EU

26.04.2024 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Slovensko: 20 rokov v EÚ

Elektronická publikácia prináša výber prierezových dát o Slovensku z rôznych oblastí spoločenského a ekonomického života za ostatných 20 rokov.

 
Ilustračný obrázok

28.03.2024 | Obyvateľstvo a migrácia | Štatistický úrad SR | Informačno propagačná publikácia

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2023

Základná informácia zostavená zo štatistických údajov o výsledkoch demografických procesov (sobášnosti, rozvodovosti, pôrodnosti, potratovosti,...

 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

05.04.2024 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 4. štvrťrok 2023

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

 
Ilustračný obrázok

21.03.2024 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Štatistická správa o hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2023

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda).

 
Ilustračný obrázok

05.04.2024 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2023

Údaje o počte hospodárskych zvierat podľa druhov, pohlavia, veku, kategórie a hmotnosti triedené podľa krajov.

 
Ilustračný obrázok

28.03.2024 | Náklady práce | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2023

Údaje o zamestnancoch a mzdách zo štvrťročného výkazníctva.

 
Ilustračný obrázok

05.04.2024 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Bilancia plodín v Slovenskej republike za 2. polrok 2023

Údaje o príjme, výdaji a zásobách jednotlivých druhov plodín za všetky poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou za SR a podľa krajov polročne.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií