Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Odvetvová štatistika
Print Mail PDF TW FB WA

Odvetvová štatistika

Posledná aktualizácia: 10.04.2013 | Počet zobrazení: 281573

Odvetvové (podnikateľské) štatistiky sú zamerané na získanie relevantných, konzistentných a porovnateľných informácií o produkčných ekonomických aktivitách potrebných pre rozhodovací proces na všetkých úrovniach riadenia a uspokojovanie potrieb užívateľov na podnikovej, národnej i medzinárodnej úrovni.

Systém krátkodobých a štrukturálnych podnikových zisťovaní zahŕňa oblasť podnikových mikrodát pre potreby hodnotenia krátkodobého aj dlhodobého vývoja základných ekonomických ukazovateľov a sledovanie štruktúry hospodárenia jednotlivých produkčných ekonomických činností v priemysle, stavebníctve, obchode a službách, ktoré sú východiskom pre tvorbu národných účtov.

Z medzinárodného hľadiska sa podnikateľské štatistiky vyžadujú na podporu analýz konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov, sledovanie ekonomických cyklov, predikciu budúceho vývoja a tvoria kľúčové informácie na monitorovanie pokroku obnovených lisabonských cieľov.


/wps/portal/ext/themes/sectoral Odvetvová štatistika Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3PE4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky