Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Politika a kalendár revízií
Print Mail PDF TW FB WA

Politika a kalendár revízií

Posledná aktualizácia: 19.02.2024 | Počet zobrazení: 95204

Štatistický úrad SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky. Poslaním úradu je poskytovať kvalitné a objektívne štatistické produkty a služby s cieľom podporiť zvyšovanie informačného a intelektuálneho kapitálu zákazníkov. Týmto spôsobom prispieť k znižovaniu rizika v ich rozhodovacích procesoch a podporiť zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja Slovenska. Základným predpokladom pre naplnenie tohto poslania je práve produkcia štatistických údajov v najvyššej kvalite. Revízna politika je dôležitým nástrojom zvyšovania kvality štatistických údajov. Upravuje základné pravidlá a všeobecné postupy uplatňované pri revíziách na úrade.


/wps/portal/ext/products/revisions Politika a kalendár revízií Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO872DF1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Politika a kalendár revízií