Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

06.12.2019 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2019

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2019.

 
Odpadky s Slovenskej republike

29.11.2019 | Životné prostredie | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Odpady v Slovenskej republike za rok 2018

Údaje o odpadoch (nebezpečné a ostatné) z hospodárstva podľa druhov odpadov a spôsobu nakladania, údaje o komunálnom odpade podľa druhov KO...

 
Ročenka vedy a techniky v SR 2019 / Yearbook of science and technology in the SR 2019

29.11.2019 | Veda, technika a inovácie | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Ročenka vedy a techniky v SR 2019

Štatistická ročenka vedy a techniky 2019 je súčasťou publikačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.

 
Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

28.11.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 10 / 2019

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

28.11.2019 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín za 3. štvrťrok 2019

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

 
Životné prostredie v SR (vybrané ukazovatele)

28.11.2019 | Životné prostredie | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Životné prostredie v Slovenskej republike (vybrané ukazovatele v rokoch 2014 - 2018)

V publikácii sú prezentované údaje o jednotlivých zložkách životného prostredia a ich stave (chránené územia, pôda, zver, ovzdušie, voda),...

 
Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

29.11.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 10/2019

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

 
Rodova_rovnost_2019_60x85

28.11.2019 | Rodový aspekt  | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Publikácia - údajové prehľady

Rodová rovnosť 2019

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

 
Košický kraj v číslach 2019

26.11.2019 | Košický kraj | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Publikácia - údajové prehľady

Košický kraj v číslach 2019

Publikácie sú spracované za jednotlivé kraje Slovenska, ktoré poskytujú demografické, ekonomické a sociálne štatistické informácie za vybrané roky,...

 
Prešovský kraj v číslach 2019

26.11.2019 | Prešovský kraj | Pracovisko ŠÚ SR Prešov | Publikácia - údajové prehľady

Prešovský kraj v číslach 2019

Publikácie sú spracované za jednotlivé kraje Slovenska, ktoré poskytujú demografické, ekonomické a sociálne štatistické informácie za vybrané roky,...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií