Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

14.06.2019 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 3/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Štruktúra miezd v Slovenskej republike

13.06.2019 | Náklady práce | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Štruktúra miezd v SR 2018

Publikácia obsahuje výsledky výberového zisťovania o štruktúre miezd v SR v triedení podľa zamestnania, pohlavia, veku a vzdelania.

 
Aktuálne údaje o doprave

12.06.2019 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Aktuálne údaje o doprave č. 4/2019

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

 
Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike (Pramenné dielo)

10.06.2019 | Obyvateľstvo a migrácia | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2018 (Pramenné dielo)

Výsledky pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2018 z podrobného spracovania štatistických hlásení radu OBYV.

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

14.06.2019 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Apríl 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

07.06.2019 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2019

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2019.

 
Konjunkturálne prieskumy

03.06.2019 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy - Máj 2019

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 

31.05.2019 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Slovensko v EÚ 2019

Informačno-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje Slovensko v rámci Európskej únie na základe vybraných štatistických ukazovateľov ...

 
Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

31.05.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 4/2019

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

30.05.2019 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín za 1. štvrťrok 2019

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií