Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

17.04.2019 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 1/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách,...

 
Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

17.04.2019 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 1/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

 
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

16.04.2019 | Práca | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 4. štvrťrok 2018 (vrátane doplnkového modulu o zosúladení práce a rodinného života za 2.štvrťrok 2018)

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 4. štvrťrok 2018...

 
Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2018

15.04.2019 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2018

Publikácia je zameraná na analýzu vybraných ukazovateľov podľa odvetví hospodárstva v krajoch Slovenskej republiky za obdobie predchádzajúceho polroka

 
Aktuálne údaje o doprave

12.04.2019 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Aktuálne údaje o doprave č. 2/2019

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.04.2019 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Február 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

10.04.2019 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 1/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Krajiny Vyšehradskej skupiny 2019

05.04.2019 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Informačno propagačná publikácia

Krajiny Vyšehradskej skupiny: Vybrané indikátory udržateľného rozvoja Agendy 2030

Publikácia prináša štatistický pohľad na pokrok dosiahnutý v krajinách Vyšehradskej štvorky prostredníctvom vybraných indikátorov Agendy 2030.

 
Konjunkturálne prieskumy

02.04.2019 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy - Marec 2019

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
MY V ČÍSLACH Pohyb obyvateľstva 2018

29.03.2019 | Obyvateľstvo a migrácia | Ústredie ŠÚ SR | Informačno propagačná publikácia

MY V ČÍSLACH Pohyb obyvateľstva 2018

Základná informácia zostavená zo štatistických údajov o výsledkoch demografických procesov v Slovenskej republike v roku 2018.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií