Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.05.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2019

V apríli 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,4 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.05.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 19. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 19. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 18. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu a natural 98 oktánového benzínu. Vzrástli ceny LPG. Ceny motorovej nafty a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.05.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v apríli 2019

V apríli 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,3 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 1,9 % a čistá inflácia hodnotu 1,6 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.05.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2019

Spotrebiteľské ceny sa v apríli 2019 oproti aprílu 2018 v úhrne zvýšili o 2,3 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.05.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 18. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 18. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 17. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Najbližšie budú zverejnené:

24.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
20. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 20. týždeň 2019

 
28.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
apríl 2019

Vývoj cien vo výrobnej sfére v apríli 2019

 
30.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
1. štvrťrok 2019

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 1. štvrťroku 2019

 
31.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
21. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 21. týždeň 2019

 
07.06.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
22. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 22. týždeň 2019

 
14.06.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
23. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 23. týždeň 2019

 
14.06.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
máj 2019

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v máji 2019

 
14.06.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
máj 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v máji 2019

 
18.06.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
máj 2019

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2019

 
21.06.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
24. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 24. týždeň 2019

 
/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/prices/news Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0T44 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík /Aktuality