Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

19.07.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 28. týždeň 2019_

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 28. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 27. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny natural 98 oktánového benzínu a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.07.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2019

V júni 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,7 %.

ilustratívny obrázok/illustrative image

15.07.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v júni 2019

V júni 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,6 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,2 % a čistá inflácia hodnotu 1,8 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.07.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj spotrebiteľských cien v júni 2019

Spotrebiteľské ceny sa v júni 2019 oproti júnu 2018 v úhrne zvýšili o 2,6 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.07.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 27. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 27. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 26. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Klesli ceny LPG. Ceny CNG sa nezmenili.

Najbližšie budú zverejnené:

26.07.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
29. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 29. týždeň 2019

 
26.07.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
jún 2019

Vývoj cien vo výrobnej sfére v júni 2019

 
02.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
30. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 30. týždeň 2019

 
09.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
31. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 31. týždeň 2019

 
13.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
júl 2019

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v júli 2019

 
13.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
júl 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v júli 2019

 
16.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
32. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 32. týždeň 2019

 
19.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
júl 2019

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júli 2019

 
23.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
33. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 33. týždeň 2019

 
28.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
júl 2019

Vývoj cien vo výrobnej sfére v júli 2019

 
/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/prices/news Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0T44 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík /Aktuality