Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR

26.03.2020 | Náklady práce | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2019

Údaje o zamestnancoch a mzdách zo štvrťročného výkazníctva.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

25.03.2020 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2019

Celková úroda a hektárová úroda, zberové plochy jednotlivých plodín, výmera a veková štruktúra vinohradov, osev ozimín, úroda zeleniny za SR ...

 
Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

27.03.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 2/2020

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane (v tuzemsku osobitne aj so spotrebnou daňou)...

 
Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR/ Domestic Trade, Accommodation and Food Service Activities

24.03.2020 | Obchod a stravovacie služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR za 4. štvrťrok 2019

Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a mzdách za podniky v SR podľa SK NACE Rev. 2 a krajov...

 
Základné ukazovatele za vybrané trhové služby

24.03.2020 | Vybrané trhové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Základné ukazovatele za vybrané trhové služby za 4. štvrťrok 2019

Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a mzdách za všetky podniky v SR predmetných odvetví podľa SK NACE Rev.2 a krajov.

 
Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

27.03.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR č. 2/2020

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien...

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

20.03.2020 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 1/2020

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.1/2020

 
Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

16.03.2020 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 12/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2019

16.03.2020 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2019

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda),...

 
Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

16.03.2020 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 12/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií