Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustračný obrázok

17.06.2022 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Štatistická správa o hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2022

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda) a tabuľkové prehľady.

 
Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike (Pramenné dielo)

14.06.2022 | Obyvateľstvo a migrácia | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2021 (Pramenné dielo)

Výsledky pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2021 z podrobného spracovania štatistických hlásení radu OBYV.

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.06.2022 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Apríl 2022

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.06.2022 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1.štvrťrok 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele) v priemysle SR...

 
Konjunkturálne prieskumy

10.06.2022 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy - Máj 2022

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.06.2022 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 1. štvrťrok 2022

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

 
Štruktúra miezd v Slovenskej republike

01.06.2022 | Náklady práce | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Štruktúra miezd v SR v roku 2021

Publikácia obsahuje výsledky výberového zisťovania o štruktúre miezd v SR v triedení podľa zamestnania, pohlavia, veku a vzdelania.

 
Spotrebiteľský barometer

20.05.2022 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Spotrebiteľský barometer II./2022

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

 
Ilustračný obrázok

12.05.2022 | Regionálne štatistiky | Ústredie ŠÚ SR | Informačný leták

Krajské mestá SR v číslach

Informačný plagát, ktorý prezentuje vybraných osem zaujímavých štatistických ukazovateľov o krajských mestách, ktoré sú súčasťou zberu európskej...

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

13.05.2022 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Marec 2022

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií