Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Informačné, konzultačné a poradenské služby
Print Mail PDF TW FB WA

Informačné, konzultačné a poradenské služby

Posledná aktualizácia: 08.02.2024 | Počet zobrazení: 332336

Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytuje informácie a informačné služby v zmysle zákona NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, v znení neskorších predpisov.

Služby poskytované informačným servisom a útvarmi informačných služieb pracovísk Štatistického úradu SR

 • Odpovede na telefonické, e-mailové a písomné požiadavky na rôzne údaje, k zverejneným informáciám, metodike zisťovania údajov a pod.
 • Konzultačná a poradenská činnosť - poskytovanie informácií o dostupných údajoch a službách, o možnostiach a podmienkach zabezpečenia požiadaviek a objednávok, o používanej metodike, obsahu jednotlivých ukazovateľov a pod.
 • Navigácia návštevníkov internetovej stránky pri hľadaní štatistických informácií.
 • Zabezpečovanie spracovania informácií "šitých na mieru" podľa požiadaviek používateľov. Vykonáva sa na základe písomnej objednávky (zoznam neštandardných požiadaviek) (pdf - 1,42 MB).
 • Úradné výpisy napr. o miere inflácie, priemernej mesačnej mzde zamestnanca hospodárstva SR, priemerných mzdách podľa jednotlivých regiónov, indexe cien stavebných prác a pod.
 • Zabezpečenie výberov údajov z databáz Štatistického úradu SR - napr. odvetvových, demografickej, zahraničného obchodu, z databáz zisťovaní v domácnostiach (výberové zisťovanie pracovných síl, sčítanie obyvateľov, domov a bytov).
 • Výbery údajov z Registra ekonomických subjektov na základe objednávky - regionálne výbery zabezpečujú pracoviská poskytujúce informačné služby, za SR vykonáva výbery Infostat.
 • Zabezpečenie výberov z jednotlivých druhov volieb a referend.

Súčasťou informačného servisu v ústredí Štatistického úradu SR je národné Centrum podpory šírenia európskej štatistiky v SR, ktoré poskytuje používateľom konzultačnú a poradenskú činnosť pri vyhľadávaní údajov a informácií na internetovej stránke Eurostatu (pozri Európska štatistika - ESDS).

Všetky údaje zverejnené na internetovom portáli, vrátane databáz DATAcube. a STATdat. sú zdarma. Údaje, ktoré sa spracujú podľa individuálnych požiadaviek zákazníka (šité na mieru) a výbery z neverejných databáz úradu sa poskytujú za úhradu podľa Cenníka služieb Štatistického úradu SR.

Požiadavky na štatistické informácie posielajte na info@statistics.sk

Informácie k prideľovaniu IČO a kódom SK-NACE ku IČO nájdete na stránke. Informácie pre podávanie žiadostí nájdete v časti Kontakty/Štatistický úrad SR - oddelenie správy registra právnických osôb a podnikateľov (RPO).

Kontakty a stránkové hodiny

 

 • Ústredie Štatistického úradu SR v Bratislave

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • P. O. BOX 17
  • 840 05 Bratislava 45
  •  
  • osobne: kancelária č. 005
  • telefón: +421 2 50236 335
  • +421 2 50236 339
  • +421 2 50236 425
  • e-mail: info@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 8:30 – 12:00 13:00 – 14:30
  Utorok 8:30 – 12:00 13:00 – 14:30
  Streda 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
  Štvrtok 8:30 – 12:00 13:00 – 14:30
  Piatok 8:30 – 13:00  

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Trnave

  • Pracovisko ŠÚ SR v Trnave
  • Osvaldova 2
  • 917 23 Trnava
  •  
  • osobne: kancelária č. 19
  • telefón: +421 33 5566 229
  • e-mail: trnava@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
  Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
  Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
  Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
  Piatok 8:00 – 12:00  

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Trenčíne

  • Pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne
  • Kniežaťa Pribinu 28
  • 911 01 Trenčín
  •  
  • osobne: kancelária č. 133
  • telefón: +421 32 7460 322
  • +421 32 7460 342
  • e-mail: pracovisko.tn@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 8:00 – 14:00
  Utorok 8:00 – 14:00
  Streda 8:00 – 14:00
  Štvrtok 8:00 – 14:00
  Piatok 8:00 – 14:00

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Nitre

  • Pracovisko ŠÚ SR v Nitre
  • Rázusova 9
  • P.O.BOX 9B
  • 949 55 Nitra
  •  
  • osobne: kancelária č. 4
  • telefón: +421 37 7752 226
  • +421 37 7752 227
  • e-mail: nitra@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 8:00 – 11:30 12:00 – 14:00
  Utorok 8:00 – 11:30 12:00 – 14:00
  Streda 8:00 – 11:30 12:00 – 14:00
  Štvrtok 8:00 – 11:30 12:00 – 14:00
  Piatok 8:00 – 11:30 12:00 – 14:00

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Žiline

  • Pracovisko ŠÚ SR v Žiline
  • Framborská 23
  • 011 21 Žilina
  •  
  • osobne: kancelária č. 211
  • telefón: +421 41 5113 213
  • e-mail: administratorza@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 7:30 – 14:00
  Utorok 7:30 – 14:00
  Streda 7:30 – 14:00
  Štvrtok 7:30 – 14:00
  Piatok 7:30 – 14:00

   

 • Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici

  • Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici
  • Trieda SNP 75
  • 974 89 Banská Bystrica
  •  
  • osobne: kancelária č. 408, 428
  • telefón: +421 48 4323 215
  • +421 48 4323 219
  • e-mail: info_bb@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 8:00 – 14:00
  Utorok 8:00 – 14:00
  Streda 8:00 – 14:00
  Štvrtok 8:00 – 14:00
  Piatok 8:00 – 14:00

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Prešove

  • Pracovisko ŠÚ SR v Prešove
  • Plzenská 2
  • 080 16 Prešov
  •  
  • osobne: kancelária č. 217
  • telefón: +421 51 7735 217
  • e-mail admin.po@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
  Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
  Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
  Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
  Piatok 8:00 – 12:00  

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Košiciach

  • Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach
  • Werferova 3
  • 040 11 Košice
  •  
  • osobne: kancelária č. 322, 309
  • telefón: +421 55 6410 203
  • +421 55 6410 234
  • +421 55 6410 258
  • e-mail: kosice@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00
  Utorok 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00
  Streda 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
  Štvrtok 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00
  Piatok 8:00 – 11:30  

   


/wps/portal/ext/services/infoservis Informačné, konzultačné a poradenské služby Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS06R4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Informačný servis