Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár zverejňovania publikácií
Print Mail PDF TW FB WA

Kalendár zverejňovania publikácií

Posledná aktualizácia: 13.06.2024 | Počet zobrazení: 39191

Kalendár obsahuje termíny zverejňovania publikácii naplánovaných v Edičnom programe 2024. Počas roka sú do kalendára dopĺňané publikácie, ktoré vyjdú nad rámec Edičného programu.


Dátum zverejnenia Názov publikácie Referenčné obdobie Štatistická oblasť
Január
15.1. Slovenská štatistika a demografia 1/2024 demografia a sociálne štatistiky
31.1. Zamestnanosť a nezamestnanosť (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR) 3Q/2023 demografia a sociálne štatistiky
Február
20.2. Spotrebiteľský barometer 1/2024 makroekonomické štatistiky
Marec
13.3. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 4Q/2023 odvetvové štatistiky
21.3. Štatistická správa o hospodárstve SR 4Q/2023 súborné publikácie
28.3. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2023 2023 demografia a sociálne štatistiky
28.3. My v číslach – Pohyb obyvateľstva 2023 2023 demografia a sociálne štatistiky
28.3. Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2023 2023 odvetvové štatistiky
Apríl
5.4. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby 4Q/2023 odvetvové štatistiky
5.4. Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2023 2023 odvetvové štatistiky
5.4. Bilancia plodín v Slovenskej republike 2. polrok 2023 odvetvové štatistiky
15.4. Slovenská štatistika a demografia 2/2024 demografia a sociálne štatistiky
26.4. Slovensko: 20 rokov v EÚ 2024 súborné publikácie
30.4. Zamestnanosť a nezamestnanosť (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR) 4Q/2023 demografia a sociálne štatistiky
30.4. My v číslach – Zahraničné sťahovanie 2023 2023 demografia a sociálne štatistiky
Máj
20.5. Spotrebiteľský barometer 2/2024 makroekonomické štatistiky
29.5. Slovenska republika – Regionálne údaje 2022 2022 regionálne štatistiky
29.5. Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2023 (Pramenné dielo) 2023 demografia a sociálne štatistiky
31.5. SODB pre najmenších 2021 demografia a sociálne štatistiky
31.5. EU SILC 2023 – Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia 2023 životné podmienky
Jún
3.6. Ročenka priemyslu 2023 2022 odvetvové štatistiky
7.6. Živočíšna výroba a predaj výrobkov z prvovýroby 1Q/2024 odvetvové štatistiky
13.6. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 1Q/2024 odvetvové štatistiky
20.6. Štatistická správa o hospodárstve SR 1Q/2024 súborné publikácie
28.6. Štatistka v súvislostiach - Hlavné trendy populačného vývoja v SR, 2023 2023 demografia a sociálne štatistiky
28.6. Štruktúra miezd v SR za rok 2023 2023 demografia a sociálne štatistiky
Júl
15.7. Slovenská štatistika a demografia 3/2024 demografia a sociálne štatistiky
30.7. Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20.5.2024 2024 odvetvové štatistiky
31.7. Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR) 1Q/2024 demografia a sociálne štatistiky
31.7. Výdavky súkromných domácností v SR 2023 2023 demografia a sociálne štatistiky
August
20.8. Spotrebiteľský barometer 3/2024 makroekonomické štatistiky
September
6.9. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby 2Q/2024 odvetvové štatistiky
6.9. Bilancia plodín v Slovenskej republike 1. polrok 2024 odvetvové štatistiky
13.9. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 2Q/2024 odvetvové štatistiky
20.9. Štatistická správa o hospodárstve SR 2Q/2024 súborné publikácie
27.9. Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov za rok 2023 2023 odvetvové štatistiky
Október
15.10. Slovenská štatistika a demografia 4/2024 demografia a sociálne štatistiky
21.10. Slovenská republika v číslach 2024 2023 súborné štatistiky
31.10. Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl) 2Q/2024 demografia a sociálne štatistiky
31.10. Skryté príbehy sčítania 2021 2021 demografia a sociálne štatistiky
31.10. Štatistka v súvislostiach - Hlavné trendy populačného vývoja v regiónoch SR, 2023 2023 demografia a sociálne štatistiky
November
15.11. Ročenka priemyslu SR 2024 2023 odvetvové štatistiky
15.11. Ročenka stavebníctva SR 2024 2023 odvetvové štatistiky
20.11. Spotrebiteľský barometer 4/2024 makroekonomické štatistiky
21.11. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2024 2023 regionálne štatistiky
28.11. Ženy a muži v SR 2024 2023 životné podmienky
28.11. Krajské mesto Košice 2023 2023 regionálne štatistiky
29.11. Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2019 - 2023 2023 životné prostredie
29.11. Ročenka vedy a techniky v Slovenskej republike 2024 2023 viacstranné štatistiky
December
2.12. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2024 2023 súborné publikácie
6.12. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby 3Q/2024 odvetvové štatistiky
13.12. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 3Q/2024 odvetvové štatistiky
16.12. Využívanie informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami 2024 2024 viacstranné štatistiky
19.12. Štatistická správa o hospodárstve SR 3Q/2024 súborné štatistiky
20.12. Inovačná aktivita podnikov v Slovenskej republike 2020 - 2022 2022 viacstranné štatistiky
31.12. Odpady v Slovenskej republike za rok 2023 2023 životné prostredie
31.12. Environmentálne účty - Účet materiálových tokov 2023 2023 životné prostredie
31.12. Energetika 2023 2023 viacstranné štatistiky
31.12. Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2024 2024 viacstranné štatistiky
31.12. Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2024 2023 odvetvové štatistiky
31.12. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2023 2023 odvetvové štatistiky


/wps/portal/ext/products/publikacie/Kalend%C3%A1r%20zverej%C5%88ovania%20publik%C3%A1ci%C3%AD Kalendár zverejňovania publikácií Z6_VLP8BB1A004J60QJPP4MIJ2K94 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Kalendár zverejňovania publikácií