Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií Archív
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.06.2022 | Stavebníctvo | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Apríl 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov v odvetví stavebníctva: stavebná produkcia v triedeniach podľa smerov výstavby, podľa druhu prác, typov stavieb...

 
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.06.2022 | Priemysel | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1.štvrťrok 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele) v priemysle SR...

 
Konjunkturálne prieskumy

10.06.2022 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy - Máj 2022

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.06.2022 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 1. štvrťrok 2022

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

01.07.2022 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Ročenka

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2021

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2021 na takmer 700 stranách prezentuje vývoj Slovenska do roku 2020 za 31 vecných okruhov.

 
Štruktúra miezd v Slovenskej republike

01.06.2022 | Náklady práce | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Štruktúra miezd v SR v roku 2021

Publikácia obsahuje výsledky výberového zisťovania o štruktúre miezd v SR v triedení podľa zamestnania, pohlavia, veku a vzdelania.

 
Ilustračný obrázok

12.05.2022 | Regionálne štatistiky | Štatistický úrad SR | Informačný leták

Krajské mestá SR v číslach

Informačný plagát, ktorý prezentuje vybraných osem zaujímavých štatistických ukazovateľov o krajských mestách, ktoré sú súčasťou zberu európskej...

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

13.05.2022 | Stavebníctvo | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Marec 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov v odvetví stavebníctva: stavebná produkcia v triedeniach podľa smerov výstavby, podľa druhu prác, typov stavieb...

 
Konjunkturálne prieskumy

10.05.2022 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy – Apríl 2022

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Ilustračný obrázok

29.04.2022 | Obyvateľstvo a migrácia | Štatistický úrad SR | Informačno propagačná publikácia

MY V ČÍSLACH – Zahraničné sťahovanie 2021

Základná informácia o výsledkoch zahraničnej migrácie v Slovenskej republike v roku 2021. Obsahom sú tabuľky, grafy a metodické vysvetlivky.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie/publicationsArchive Katalóg publikácií Archív Z6_Q7I8BB1A0OC9E0IJH6A47E1487 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Archív publikácií