Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Európska štatistika - ESDS

Európska štatistika - ESDS

Posledná aktualizácia: 08.04.2020 | Počet zobrazení: 100344

Štatistický úrad Európskej únie (Eurostat) v spolupráci s národnými štatistickými úradmi zriadil sieť národných centier na podporu používateľov pri hľadaní európskych štatistík - ESDS (European Statistics Data Support). V Slovenskej republike je uvedené Centrum ESDS pri Štatistickom úrade Slovenskej republiky vytvorené v Sekcii poskytovania štatistických produktov a služieb.

Eurostat koordinuje činnosť siete národných centier s cieľom sprístupniť európske štatistické informácie, ktoré ponúka na svojich internetových stránkach. Používatelia majú prístup do databáz (Database), k podrobným údajom zahraničného obchodu (Comext), k elektronickým verziám publikácií Eurostatu (Publications) a metodátam (Metadata).

Eurostat ponúka na svojej stránke štatistické údaje a informácie, ktoré sú štruktúrované podľa tematických oblastí:

  • Všeobecná a regionálna štatistika
  • Ekonomika a financie
  • Obyvateľstvo a životné podmienky
  • Priemysel, obchod a služby
  • Poľnohospodárstvo a rybárstvo
  • Zahraničný obchod
  • Doprava
  • Životné prostredie a energetika
  • Veda, technika a digitálna spoločnosť

Z domovskej internetovej stránky Eurostatu je prístup k najnovším zverejňovaným správam, ku štatistickým údajom podľa jednotlivých tematických oblastí, k ukazovateľom politík EÚ, ako aj k všetkým publikáciám vrátane encyklopédie o štatistike EÚ (Statistics Explained). Používatelia tu nájdu aj ikonu pre vstup do databázy a linky na tabuľky s údajmi, o ktoré je najväčší záujem.

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/services/esds Európska štatistika - ESDS Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3E25 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Európska štatistika (ESDS)