Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prideľovanie identifikačného čísla organizácie (IČO)
Print Mail PDF TW FB WA

Prideľovanie identifikačného čísla organizácie (IČO)

Posledná aktualizácia: 14.04.2021 | Počet zobrazení: 256640

Upozornenie!

Dňom 1. 11. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa významne mení postup prideľovania a oznamovania identifikačného čísla pre právnické osoby a podnikateľov.

Identifikačné číslo oznamuje právnickej osobe alebo podnikateľovi povinná osoba, ktorá o jeho pridelenie predtým požiadala štatistický úrad.

Na rozdiel od doterajšieho postupu, kedy s výnimkou subjektov zapísaných do obchodného a živnostenského registra oznamoval identifikačné číslo štatistický úrad prostredníctvom svojich pracovísk, od 1. 11. 2015 prechádza táto oznamovacia povinnosť na povinné osoby.

Povinnými osobami sú orgány verejnej moci, ktoré podľa platných právnych predpisov vedú evidenciu subjektov povinne zapisovaných do registra právnických osôb, resp. vedú konanie vo veci ich registrácie alebo vydania oprávnenia na podnikanie.

Kontakty

 

 • Štatistický úrad SR - oddelenie správy registra právnických osôb a podnikateľov (RPO)

  • Podávanie žiadostí:
  • Elektronicky
  • Prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk
  •  
  • Písomne poštou alebo osobne na podateľni
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Oddelenie správy registra právnických osôb a podnikateľov (RPO)
  • Lamačská cesta 3/C
  • P. O. BOX 17
  • 840 05 Bratislava 45
  •  
  •  
  • Informácie:
  • Tel.: +421 2 69297 520, 522
  • e-mail: susr.registre@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 8:30 – 11:30 12:30 – 14:30
  Utorok 8:30 – 11:30 12:30 – 14:30
  Streda 8:30 – 11:30 12:30 – 14:30
  Štvrtok 8:30 – 11:30 12:30 – 14:30
  Piatok 8:30 – 11:30 12:30 – 14:30

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Trnave

  • Pracovisko ŠÚ SR v Trnave
  • Osvaldova 2
  • 917 23 Trnava
  •  
  • osobne: kancelária č. 1
  • telefón: +421 33 5566 200, 202
  • e-mail: trnava@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
  Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
  Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
  Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
  Piatok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Trenčíne

  • Pracovisko ŠÚ SR v Trenčína
  • Kniežaťa Pribinu 28
  • 911 01 Trenčín
  •  
  • osobne: kancelária č. 133
  • telefón: +421 32 7460 342
  • +421 32 7460 343
  • e-mail: pracovisko.tn@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 8:00 – 14:00
  Utorok 8:00 – 14:00
  Streda 8:00 – 14:00
  Štvrtok 8:00 – 14:00
  Piatok 8:00 – 14:00

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Nitre

  • Pracovisko ŠÚ SR v Nitre
  • Rázusova 9
  • P.O.BOX 9B
  • 949 55 Nitra
  •  
  • osobne: kancelária č. 2
  • telefón/fax: +421 37 7752 234
  • +421 37 7752 237
  • e-mail: register.nr@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 8:00 – 11:30 13:00 – 14:00
  Utorok 8:00 – 11:30 13:00 – 14:00
  Streda 8:00 – 11:30 13:00 – 15:00
  Štvrtok 8:00 – 11:30 13:00 – 14:00
  Piatok 8:00 – 11:30  

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Žiline

  • Pracovisko ŠÚ SR v Žiline
  • Framborská 23
  • 011 21 Žilina
  •  
  • osobne: kancelária č. 203
  • telefón: +421 41 5113 212
  • e-mail: emilia.gavlasova@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 8:00 – 14:00
  Utorok 8:00 – 14:00
  Streda 8:00 – 14:00
  Štvrtok 8:00 – 14:00
  Piatok 8:00 – 14:00

   

 • Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici

  • Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici
  • Trieda SNP 75
  • 974 89 Banská Bystrica
  •  
  • osobne: kancelária č. 406
  • telefón: +421 48 4323 226
  • +421 48 4323 227
  • e-mail: info_bb@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 8:00 – 14:00
  Utorok 8:00 – 14:00
  Streda 8:00 – 14:00
  Štvrtok 8:00 – 14:00
  Piatok 8:00 – 14:00

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Prešove

  • Pracovisko ŠÚ SR v Prešove
  • Plzenská 2
  • 080 16 Prešov
  •  
  • osobne: kancelárie č. 217
  • telefón: +421 51 7735 217
  • e-mail: admin.po@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
  Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
  Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
  Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
  Piatok 8:00 – 12:00  

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Košiciach

  • Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach
  • Werferova 3
  • 040 11 Košice
  •  
  • osobne: kancelária č. 305
  • telefón: +421 55 6410 255
  • e-mail: darina.stecova@statistics.sk
  Stránkové hodiny
  Pondelok 8:00 – 12:00 13:30 – 15:00
  Utorok 8:00 – 12:00  
  Streda 8:00 – 12:00 13:30 – 15:00
  Štvrtok 8:00 – 12:00  
  Piatok 8:00 – 12:00  

   


/wps/portal/ext/services/services.ico Prideľovanie identifikačného čísla organizácie (IČO) Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3HF6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Prideľovanie IČO a kódy SK-NACE ku IČO