Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Národné účty

Národné účty

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.05.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2020

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu v 1. štvrťroku 2020 oproti 1. štvrťroku 2019 znížil v stálych cenách o 3,9 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

22.04.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Deficit verejných financií v roku 2019 dosiahol 1,3 % HDP

Štatistický úrad SR zverejňuje údaje o deficite a dlhu SR predložené Európskej komisii (Eurostatu) k 1. aprílu 2020.

ESA 2010 - Európsky systém národných účtov

06.03.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku 2019

Výkonnosť ťažiskových odvetví naďalej klesá, znížil sa zahraničný dopyt aj dovoz výrobkov a služieb.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

06.03.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2019

Investičná aktivita sa aj na konci roka 2019 vyvíjala pozitívne, dosiahla rast 6,2 % .

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

06.03.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Finančné hospodárenie korporácií vo 4. štvrťroku 2019

Nefinančné a finančné korporácie navýšili svoj zisk o 14,2 % .

Najbližšie budú zverejnené:

05.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2020

Finančné hospodárenie korporácií v 1. štvrťroku 2020

 
05.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2020

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2020

 
05.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2020

Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2020

 
14.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2020

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2020

 
04.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvr´trok 2020

Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2020

 
04.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2020

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2020

 
04.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2020

Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2020

 
/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/accounts/news Národné účty Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0SO6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Národné účty /Aktuality