Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

13.03.2020 | | Počet zobrazení: 46972

DATAcube.

Všetky štatistické údaje za oblasť "Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov" nájdete vo Verejnej databáze DATAcube. Databáza poskytuje používateľom časové rady údajov a väčší komfort pri výbere štatistických ukazovateľov a rovnako aj pri práci s údajmi.

Rastlinná produkcia

 • Hektárové úrody vybraných poľnohospodárskych plodín [pl3001rr]   Report   Data
 • Využitie pôdy [pl2004rs]   Data
 • Úroda poľnohospodárskych plodín [pl2003rs]   Data
 • Spotreba prípravkov na ochranu rastlín [pl2022rs]   Data

Živočíšna produkcia

 • Intenzita chovu hospodárskych zvierat [pl3004rr]   Report   Data
 • Stavy hospodárskych zvierat (údaje do okresov od roku 2012) [pl3003rr]   Data
 • Stavy hospodárskych zvierat k 31.12. [pl2016rs]   Data
 • Reprodukcia, výroba a úžitkovosť v chove hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny [pl2015rs]   Data

Ekonomický účet za poľnohospodárstvo

 • Hrubá poľnohospodárska produkcia z hrubého obratu [pl3005rr]   Report    Data
 • Tržby za predaj poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby [pl3006rr]    Report    Data
 • Hrubá rastlinná produkcia podľa komodít [pl2018rs]    Data
 • Hrubá živočíšna produkcia podľa komodít [pl2019rs]    Data
 • Ekonomický poľnohospodársky účet v bežných cenách [pl2017rs]    Data

/wps/portal/ext/themes/sectoral/agriculture/indicators Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q38O2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo /Ukazovatele