Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Priemysel

Priemysel

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.07.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v máji 2020

Objem nových objednávok v priemysle v máji 2020 medziročne klesol o 41,9 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.07.2020 | Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v máji 2020

Tržby v máji boli nižšie ako pred rokom, v priemysle o tretinu, v doprave o 27 % a v stavebníctve o 13 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.07.2020 | Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v máji 2020

Pokles zamestnanosti a miezd sa nezastavil ani v máji, najviac sa prejavil v ubytovacích a stravovacích službách. Zamestnanosť rástla iba v informačných a komunikačných činnostiach, mzdy len v maloobchode.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.07.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Priemyselná produkcia v máji 2020

Pokles priemyselnej produkcie pokračoval aj v máji, oproti máju minulého roka sa znížila o 33,5 %. Pod pokles sa podpísalo hlavne zníženie výroby dopravných prostriedkov o 56,9 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.06.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v apríli 2020

Objem nových objednávok v priemysle v apríli 2020 medziročne klesol o viac ako polovicu.

/wps/portal/ext/themes/sectoral/industry/news Priemysel Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q38R4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Priemysel /Aktuality