Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Ťažba, priemyselná výroba a dodávka elektriny, plynu, pary a vody

Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.06.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2024

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2024.

Ilustračný obrázok

03.06.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Ročenka priemyslu SR 2023

Ročenka priemyslu SR 2023

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.03.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2023

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2023.

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.12.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2023

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele) v priemysle SR podľa SK NACE...

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj  vybraných výrobkov

06.10.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov v roku 2022

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2022

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

05.10.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2. štvrťrok 2023

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2. štvrťrok 2023.

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.06.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2023

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2023.

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.03.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2022

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2022.

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.12.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2022

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2022.

Ilustračný obrázok

15.11.2022 | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Ročenka priemyslu SR 2022

Vývoj údajov za priemyselné podniky a závody o zamestnancoch, produkcii, tržbách, hrubom obra­te, mzdách, odpracovaných hodinách...


/wps/portal/ext/themes/sectoral/industry/publications Ťažba, priemyselná výroba a dodávka elektriny, plynu, pary a vody Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3O07 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Priemysel /Publikácie