Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zmluvy s advokátmi
Print Mail TW FB WA

Zmluvy s advokátmi

Posledná aktualizácia: 09.04.2024

 

Číslo Názov Dodávateľ
ZML-3-18/2020-400 Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb Šišmič, advokátska kancelária, s. r. o.
Objednávky    
142/20-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
143/20-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
147/20-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
157/20-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
163/20-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
164/20-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
220/20-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
412/20-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
413/20-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
- Zmluva o poskytovaní služieb právneho zastupovania
v konaní pred Úradom pre verejné obstarávanie
a v súdnom konaní vo veci určenia neplatnosti
zmluvy vo veci zákazky Trexima
Šišmič, advokátska kancelária, s. r. o.
087/21-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
358/21-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
056/24-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
DOH-2-29/2021-400 Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb Mgr. Róbert Kuka
Objednávky    
168/21-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
213/21-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
229/21-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
236/21-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
249/21-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
299/21-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
328/21-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
009/22-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
086/22-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
121/22-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
202/22-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
029/23-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
050/23-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
103/23-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
114/23-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
025/24-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
097/24-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
098/24-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
- Zmluva o poskytovaní služieb právneho zastupovania
v súdnom konaní vo veci zákazky INTRASTAT
Šišmič, advokátska kancelária, s. r. o.
276/21-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
- "Zmluva o poskytovaní služieb právneho zastupovania
v právnej veci žalobcu: REAL CONSULT SLOVAKIA, spol. s r.o. proti žalovaným: Štatistický úrad Slovenskej republiky a spol."
Mgr. Róbert Kuka
314/21-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
- "Zmluva o poskytovaní služieb právneho zastupovania
v právnej veci žalobcu: Úrad pre verejné obstarávanie proti žalovaným:
1. Štatistický úrad Slovenskej republiky
2. SOFTEC, spol. s r. o. o určenie neplatnosti zmluvy"
Šišmič, advokátska kancelária, s. r. o.
046/22-230 Objednávka Test nevyhnutnosti
- "Zmluva o poskytnutí právnych služieb týkajúcich sa vykonávania hlavnej a vedľajšej činnosti príspevkovej organizácie zriadenej ŠÚ SR" L/R/P advokáti, s. r. o.
029/24-230 Objednávka Test nevyhnutnosti


/wps/portal/ext/aboutus/economy/lawyers Zmluvy s advokátmi Z6_VLP8BB1A08MNA0Q1QVGM1IRHS5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Zmluvy s advokátmi