Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Národný štatistický systém

Národný štatistický systém

Posledná aktualizácia: 24.06.2020

Zákon o štátnej štatistike 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov v § 4, ods. 3 a 4, definuje národný štatistický systém a spôsob jeho zverejnenia:
"(3) Národný štatistický systém Slovenskej republiky (ďalej len „národný štatistický systém“) tvoria úrad a ministerstvá, ktoré vykonávajú Európsky štatistický program alebo Program štátnych štatistických zisťovaní.
(4) Úrad vedie a na svojom webovom sídle zverejní a aktualizuje zoznam orgánov tvoriacich národný štatistický systém"
.

Zoznam orgánov tvoriacich národný štatistický systém:

Fungovanie národného štatistického systému si vyžaduje organizované pôsobenie jeho zložiek v oblasti štatistiky a zvlášť voči orgánom Európskej únie. Jeho koordinácia zo zákona pripadá Štatistickému úradu SR ako ústrednému orgánu štátnej správy pre oblasť štatistiky a kontaktné miesto pre Komisiu (Eurostat) v rámci európskeho štatistického systému.


/wps/portal/ext/aboutus/national Národný štatistický systém Z6_VLP8BB1A08SIE0AQKQUH4R2EJ4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Národný štatistický systém