Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z. z.

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z. z.

Posledná aktualizácia: 06.02.2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby: Ing. Ivan Procházka

adresa: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Referát krízového riadenia, bezpečnosti IS a US
Miletičova 3
824 67 Bratislava
telefón: 02 / 502 36 351
mobil: 0908 941 686
e-mail: ivan.prochazka@statistics.sk

Spôsoby podávania podnetov:

  • ústne do zápisnice u zodpovednej osoby
  • písomne na adresu zodpovednej osoby
  • elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu zodpovednej osoby

Pri podaní podnetu elektronicky odporúčame použiť obidve e-mailové adresy.

Zodpovedná osoba plní úlohy podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. aj vo vzťahu k príspevkovej organizácii INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, zriadenej v zriaďovacej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky.

/wps/portal/ext/aboutus/other.information/responsible.person Zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z. z. Z6_VLP8BB1A00JLB0AMIB1F7R8UQ3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Ostatné informácie o úrade /Zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z. z.