Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Quality report portlet.
Správy o kvalite
Rok
Vyčistiť filter
Záznamov na stranu
100
50
25
1 2 3 4 5 6 7 8
Názov Rok Možnosti
Bilancia palív, elektriny a tepla 2018
Bytová výstavba 2018
Chránené územia 2020
Chránené územia 2019
Chránené územia 2018
Dane súvisiace so životným prostredím 2018
Demografia podnikov 2018
Demografické bilancie a demografický pohyb 2020
Demografické bilancie a demografický pohyb 2019
Demografické bilancie a demografický pohyb 2018
Domáci a výjazdový cestovný ruch 2020
Domáci a výjazdový cestovný ruch 2019
Domáci a výjazdový cestovný ruch 2018
Emisie základných znečisťujúcich látok 2017
Emisie ťažkých kovov a prízemný ozón, imisie 2019
Emisie ťažkých kovov a prízemný ozón, imisie 2018
Európske zisťovanie o zdraví EHIS 2014 2014
HDP a ročné národné účty 2020
HDP a ročné národné účty 2019
HDP a štvrťročné národné účty 2021
HDP a štvrťročné národné účty 2019
Hrubá poľnohospodárska produkcia z hrubého obratu 2020
Hrubá poľnohospodárska produkcia z hrubého obratu 2019
Hrubá poľnohospodárska produkcia z hrubého obratu 2018
Hrubý národný dôchodok 2021
Záznamov na stranu
100
50
25
1 2 3 4 5 6 7 8

/wps/portal/ext/metadata/qreports Správy o kvalite Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0KM5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Metaúdaje /Správy o kvalite