Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Quality report portlet.
Správy o kvalite
Rok
Vyčistiť filter
Záznamov na stranu
100
50
25
1 2 3 4
Názov Rok Možnosti
Bilancia palív, elektriny a tepla 2018
Chránené územia 2018
Dane súvisiace so životným prostredím 2018
Demografické bilancie a demografický pohyb 2019
Demografické bilancie a demografický pohyb 2018
Domáci a výjazdový cestovný ruch 2019
Domáci a výjazdový cestovný ruch 2018
Európske zisťovanie o zdraví EHIS 2014 2014
HDP a ročné národné účty 2019
HDP a štvrťročné národné účty 2019
Hrubá poľnohospodárska produkcia z hrubého obratu 2019
Hrubá poľnohospodárska produkcia z hrubého obratu 2018
Hrubý národný dôchodok 2018
IKT v podnikoch 2018
Index spotrebiteľských cien_JP 2018
Indexy cien dodávok tovarov a služieb do poľnohospodárstva 2018
Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov 2018
Indexy cien priemyselných výrobcov 2018
Indexy cien stavebných prác 2018
Indexy cien v zahraničnom obchode 2018
Indexy cien vybraných trhových služieb 2018
Indikátor ekonomického sentimentu 2019
Indikátor ekonomického sentimentu 2018
Indikátor spotrebiteľskej dôvery 2019
Indikátor spotrebiteľskej dôvery 2018
Záznamov na stranu
100
50
25
1 2 3 4

/wps/portal/ext/metadata/qreports Správy o kvalite Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0KM5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Metaúdaje /Správy o kvalite