Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.09.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 37. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 37. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 36. týždni 2020 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.09.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2020

V auguste 2020 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) dosiahla hodnotu 1,4 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.09.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2020

Rast spotrebiteľských cien sa naďalej spomaľoval, v auguste dosiahol hodnotu 1,4 %, čo je najmenej od júla 2017.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.09.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v auguste 2020

V auguste miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 1,4 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 1,5 % a čistá inflácia hodnotu 1,3 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.09.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 36. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 36. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 35. týždni 2020 ovplyvnili nižšie ceny motorovej nafty. Vzrástli ceny LPG. Ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a CNG sa nezmenili.

Najbližšie budú zverejnené:

25.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
38. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 38. týždeň 2020

 
28.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
august 2020

Vývoj cien vo výrobnej sfére v auguste 2020

 
02.10.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
39. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 39. týždeň 2020

 
09.10.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
40. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 40. týždeň 2020

 
14.10.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
september 2020

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v septembri 2020

 
14.10.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
september 2020

Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 2020

 
16.10.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
september 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2020

 
16.10.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
41. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 41. týždeň 2020

 
23.10.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
42. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 42. týždeň 2020

 
28.10.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
september 2020

Vývoj cien vo výrobnej sfére v septembri 2020

 
Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/prices/news Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0T44 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík /Aktuality