Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Quality report portlet.
Správy o kvalite
Rok
Vyčistiť filter
Záznamov na stranu
100
50
25
1 2
Názov Rok Možnosti
Demografické bilancie a demografický pohyb 2018
HDP a ročné národné účty 2019
HDP a štvrťročné národné účty 2019
Hrubý národný dôchodok 2018
Indexy cien dodávok tovarov a služieb do poľnohospodárstva 2018
Indexy cien priemyselných výrobcov 2018
Indexy cien stavebných prác 2018
Indexy cien vybraných trhových služieb 2018
Inovácie 2018
Komunálny odpad 2018
Nové zákazky v priemysle 2017
Produkcia v priemysle 2018
Produkcia v priemysle 2017
Ročné sektorové finančné účty 2018
Stavy a intenzita chovu hospodárskych zvierat 2018
Tabuľky dodávok a použitia 2019
Tržby v priemysle 2018
Tržby v priemysle 2017
Tržby za predaj poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby 2018
Účet emisií do ovzdušia 2017
Účet materiálových tokov 2018
Ukazovatele o práci v priemysle 2018
Ukazovatele o práci v priemysle 2017
Vybrané ukazovatele za priemyselné podniky 2018
Vybrané ukazovatele za priemyselné podniky 2017
Záznamov na stranu
100
50
25
1 2
/wps/portal/ext/metadata/qreports Správy o kvalite Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0KM5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Metaúdaje /Správy o kvalite