Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.08.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 32. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 32. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 31. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.08.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v júni a za šesť mesiacov roku 2019

V júni 2019 bol medziročný pokles v: priemysle (tržby za vlastné výkony a tovar, zamestnanosť, priemerná mesačná mzda); predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov, maloobchode, veľkoobchode (tržby, zamestnanosť); stavebníctve (tržby).

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.08.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Nové objednávky v priemysle v júni 2019

Nové objednávky v priemysle v júni 2019 v porovnaní s júnom 2018 klesli v stálych cenách o 8,7 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.08.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2019

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu v 2. štvrťroku 2019 oproti 2. štvrťroku 2018 zvýšil v stálych cenách o 1,9 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.08.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v júli 2019

V júli 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,9 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,5 % a čistá inflácia hodnotu 1,9 %.


Publikácie

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

16.08.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 5/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.08.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Jún 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

15.08.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 5/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách, zamestnancoch,...

EU SILC  - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR

14.08.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Príjmy a spotreba | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

EU SILC 2018 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR

Publikácia "EU SILC 2018 - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR“ poskytuje prehľad o základných údajoch...

Konjunkturálne prieskumy

09.08.2019 | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálne prieskumy - Júl 2019

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty