Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

06.12.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 48. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 48. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 47. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 98 oktánového benzínu. Klesli ceny LPG a motorovej nafty. Ceny natural 95 oktánového benzínu a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.12.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2019

Investičná aktivita sa vyvíja pozitívne, od začiatku roka bola najvyššia na úrovni 9,6 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.12.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2019

Rast slovenskej ekonomiky sa zmiernil, klesá výkonnosť ťažiskových odvetví aj zahraničný dopyt .

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.12.2019 Náklady práce | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2019

Priemerná nominálna mzda sa medziročne zvýšila o 7,7 % .

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.12.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2019

V domácej ekonomike a v zahraničí pracovalo 2,59 milióna Slovákov, miera zamestnanosti dosiahla 73,4 %


Publikácie

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

06.12.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2019

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2019.

Odpadky s Slovenskej republike

29.11.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Životné prostredie

Odpady v Slovenskej republike za rok 2018

Údaje o odpadoch (nebezpečné a ostatné) z hospodárstva podľa druhov odpadov a spôsobu nakladania, údaje o komunálnom odpade podľa druhov KO...

Ročenka vedy a techniky v SR 2019 / Yearbook of science and technology in the SR 2019

29.11.2019 | Ročenka | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Veda, technika a inovácie

Ročenka vedy a techniky v SR 2019

Štatistická ročenka vedy a techniky 2019 je súčasťou publikačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

29.11.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 10/2019

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

28.11.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 10 / 2019

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty