Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

18.07.2019 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 4/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách,...

 
Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami

17.07.2019 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20.5.2019

Údaje o osiatych plochách v hektároch podľa druhu plodín, triedené podľa krajov a okresov.

 
Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

15.07.2019 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 4/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.07.2019 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Máj 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Aktuálne údaje o doprave

12.07.2019 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Aktuálne údaje o doprave č. 5/2019

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, vybrané ukazovatele ekonomiky SR...

 
Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch

15.07.2019 | Práca | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2018

Ročné údaje o zamestnancoch a mzdách.

 
Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

10.07.2019 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 4/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2018 /  Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2018

10.07.2019 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2018

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2018 prezentuje vývoj SR do roku 2017 za viac ako 30 vecných okruhov.

 
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

08.07.2019 | Práca | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 1.štvrťrok 2019

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 1. štvrťrok 2019.

 
Konjunkturálne prieskumy

04.07.2019 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy - Jún 2019

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií