Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

26.09.2022
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
júl 2022

Nákladná a osobná doprava v júli 2022

 
27.09.2022
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
august 2022

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v auguste 2022

 
28.09.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
august 2022

Vývoj cien vo výrobnej sfére v auguste 2022

 
29.09.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
september 2022

Indikátor ekonomického sentimentu v septembri 2022

 
29.09.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
september 2022

Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v septembri 2022

 
30.09.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
38. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 38. týždeň 2022

 
06.10.2022
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
august 2022

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v auguste 2022

 
07.10.2022
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
júl 2022

Podrobné údaje zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2022

 
07.10.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
39. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 39. týždeň 2022

 
07.10.2022
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
august 2022

Vývoj zahraničného obchodu v auguste a za osem mesiacov 2022

 
10.10.2022
Odvetvové štatistiky | Priemysel
august 2022

Priemyselná produkcia v auguste 2022

 
11.10.2022
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
august 2022

Stavebná produkcia v auguste 2022

 
12.10.2022
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
august 2022

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v auguste 2022

 
13.10.2022
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
august 2022

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v auguste 2022

 
13.10.2022
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
august 2022

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v auguste 2022

 
14.10.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
september 2022

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v septembri 2022

 
14.10.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
40. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 40. týždeň 2022

 
17.10.2022
Odvetvové štatistiky | Priemysel
august 2022

Nové objednávky v priemysle v auguste 2022

 
19.10.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
september 2022

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2022

 
21.10.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
41. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 41. týždeň 2022

 
25.10.2022
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
august 2022

Nákladná a osobná doprava v auguste 2022

 
26.10.2022
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
september 2022

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v septembri 2022

 
27.10.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
september 2022

Vývoj cien vo výrobnej sfére v septembri 2022

 
28.10.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
október 2022

Indikátor ekonomického sentimentu v októbri 2022

 
28.10.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
42. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 42. týždeň 2022

 
28.10.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
október 2022

Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v októbri 2022

 
04.11.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
43. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 43. týždeň 2022

 
08.11.2022
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
september 2022

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v septembri 2022

 
09.11.2022
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
august 2022

Podrobné údaje zahraničného obchodu v auguste a za osem mesiacov roku 2022

 
09.11.2022
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
september 2022

Vývoj zahraničného obchodu v septembri a za deväť mesiacov 2022

 
10.11.2022
Odvetvové štatistiky | Priemysel
september 2022

Priemyselná produkcia v septembri 2022

 
10.11.2022
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
september 2022

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v septembri 2022

 
10.11.2022
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
september 2022

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v septembri 2022

 
11.11.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
44. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 44. týždeň 2022

 
11.11.2022
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
september 2022

Stavebná produkcia v septembri 2022

 
11.11.2022
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
september 2022

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v septembri 2022

 
14.11.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
október 2022

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v októbri 2022

 
15.11.2022
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
3. štvrťrok 2022

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2022

 
16.11.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
október 2022

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2022

 
16.11.2022
Odvetvové štatistiky | Priemysel
september 2022

Nové objednávky v priemysle v septembri 2022

 
18.11.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
45. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 45. týždeň 2022

 
24.11.2022
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
september 2022

Nákladná a osobná doprava v septembri 2022

 
25.11.2022
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
október 2022

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v októbri 2022

 
25.11.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
46. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 46. týždeň 2022

 
28.11.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
október 2022

Vývoj cien vo výrobnej sfére v októbri 2022

 
29.11.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
november 2022

Indikátor ekonomického sentimentu v novembri 2022

 
29.11.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
november 2022

Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v novembri 2022

 
30.11.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
3. štvrťrok 2022

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 3. štvrťroku 2022

 
30.11.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
3. štvrťrok 2022

Vývoj indexov cien v trhových službách v 3. štvrťroku 2022

 
02.12.2022
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
3. štvrťrok 2022

Nezamestnanosť v 3. štvrťroku 2022

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia