Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

19.07.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
28. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 28. týždeň 2019

 
26.07.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
29. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 29. týždeň 2019

 
26.07.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2019

Vývoj cien vo výrobnej sfére v júni 2019

 
29.07.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2019

Indikátor ekonomického sentimentu v júli 2019

 
29.07.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2019

Konjunkturálny prieskum v obchode v júli 2019

 
29.07.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2019

Konjunkturálny prieskum v priemysle v júli 2019

 
29.07.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2019

Konjunkturálny prieskum v službách v júli 2019

 
29.07.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2019

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v júli 2019

 
29.07.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2019

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júli 2019

 
02.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
30. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 30. týždeň 2019

 
02.08.2019
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
jún 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2019

 
08.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
máj 2019

Podrobné údaje zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov roku 2019

 
08.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
jún 2019

Vývoj zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2019

 
09.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
31. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 31. týždeň 2019

 
09.08.2019
Odvetvové štatistiky | Priemysel
jún 2019

Priemyselná produkcia v júni 2019

 
09.08.2019
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
jún 2019

Stavebná produkcia v júni 2019

 
09.08.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
jún 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júni 2019

 
09.08.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
jún 2019

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2019

 
13.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2019

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v júli 2019

 
13.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v júli 2019

 
14.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štvrťrok 2019

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2019

 
15.08.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
jún 2019

Nové objednávky v priemysle v júni 2019

 
16.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
32. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 32. týždeň 2019

 
16.08.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
jún 2019

Vývoj hospodárstva SR v júni a za šesť mesiacov roku 2019

 
19.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2019

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júli 2019

 
23.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
33. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 33. týždeň 2019

 
28.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2019

Indikátor ekonomického sentimentu v auguste 2019

 
28.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2019

Konjunkturálny prieskum v obchode v auguste 2019

 
28.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2019

Konjunkturálny prieskum v priemysle v auguste 2019

 
28.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2019

Konjunkturálny prieskum v službách v auguste 2019

 
28.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2019

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v auguste 2019

 
28.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
auugust 2019

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v auguste 2019

 
28.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2019

Vývoj cien vo výrobnej sfére v júli 2019

 
30.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
34. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 34. týždeň 2019

 
30.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
2. štvrťrok 2019

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 2. štvrťroku 2019

 
30.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
2. štvrťrok 2019

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 2. štvrťroku 2019

 
04.09.2019
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
júl 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2019

 
06.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štvrťrok 2019

Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2019

 
06.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štvrťrok 2019

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2019

 
06.09.2019
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
2. štvrťrok 2019

Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2019

 
06.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
jún 2019

Podrobné údaje zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2019

 
06.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
35. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 35. týždeň 2019

 
06.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štvrťrok 2019

Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2019

 
06.09.2019
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
2. štvrťrok 2019

Výstavba bytov v 2. štvrťroku 2019

 
06.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
júl 2019

Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2019

 
06.09.2019
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
2. štvrťrok 2019

Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2019

 
10.09.2019
Odvetvové štatistiky | Priemysel
august 2019

Priemyselná produkcia v auguste 2019

 
10.09.2019
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
august 2019

Stavebná produkcia v auguste 2019

 
12.09.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
júl 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2019

 
12.09.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
júl 2019

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júli 2019

 
/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia