Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Národné účty

Národné účty

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

06.06.2019 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2019

V 1. štvrťroku 2019 oproti 1. štvrťroku 2018 vzrástol objem hrubého domáceho produktu v stálych cenách o 3,7 % (v bežných cenách bol vyšší o 6,7 %).

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

06.06.2019 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Finančné hospodárenie korporácií v 1. štvrťroku 2019

Nefinančné a finančné korporácie hospodárili v 1. štvrťroku 2019 so ziskom v objeme 3 284 mil. eur. Oproti 1. štvrťroku 2018 sa celkový objem zisku zvýšil o 32,2 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

06.06.2019 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2019

Objem tvorby hrubého kapitálu sa v 1. štvrťroku 2019 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2018 zvýšil v stálych cenách o 6,6 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu sa medziročne zvýšila o 2,1 %.

ESA 2010 - Európsky systém národných účtov

15.05.2019 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2019

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu v 1. štvrťroku 2019 oproti 1. štvrťroku 2018 zvýšil v stálych cenách o 3,7 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

23.04.2019 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Správa o deficite a dlhu predložená Slovenskou republikou Európskej komisii (Eurostatu) k 1. 4. 2019 za roky 2015 - 2019

Štatistický úrad SR zverejnil na svojej internetovej stránke v utorok 23.4.2019 o 11.00 Správu o deficite a dlhu predloženú Slovenskou republikou Európskej komisii (Eurostatu) k 1.4.2019 za roky 2015-2019.

Najbližšie budú zverejnené:

14.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2019

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2019

 
06.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2019

Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2019

 
06.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2019

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2019

 
06.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2019

Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2019

 
14.11.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
3. štvrťrok 2019

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2019

 
/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/accounts/news Národné účty Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0SO6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Národné účty /Aktuality