Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

28.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2019

Indikátor ekonomického sentimentu v auguste 2019

 
28.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2019

Konjunkturálny prieskum v obchode v auguste 2019

 
28.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2019

Konjunkturálny prieskum v priemysle v auguste 2019

 
28.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2019

Konjunkturálny prieskum v službách v auguste 2019

 
28.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2019

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v auguste 2019

 
28.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
auugust 2019

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v auguste 2019

 
28.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2019

Vývoj cien vo výrobnej sfére v júli 2019

 
30.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
34. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 34. týždeň 2019

 
30.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
2. štvrťrok 2019

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 2. štvrťroku 2019

 
30.08.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
2. štvrťrok 2019

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 2. štvrťroku 2019

 
04.09.2019
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
júl 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2019

 
06.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štvrťrok 2019

Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2019

 
06.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štvrťrok 2019

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2019

 
06.09.2019
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
2. štvrťrok 2019

Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2019

 
06.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
jún 2019

Podrobné údaje zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2019

 
06.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
35. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 35. týždeň 2019

 
06.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štvrťrok 2019

Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2019

 
06.09.2019
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
2. štvrťrok 2019

Výstavba bytov v 2. štvrťroku 2019

 
06.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
júl 2019

Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2019

 
06.09.2019
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
2. štvrťrok 2019

Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2019

 
10.09.2019
Odvetvové štatistiky | Priemysel
august 2019

Priemyselná produkcia v júli 2019

 
10.09.2019
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
august 2019

Stavebná produkcia v júli 2019

 
12.09.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
júl 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2019

 
12.09.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
júl 2019

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júli 2019

 
13.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
36. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 36. týždeň 2019

 
13.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
august 2019

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v auguste 2019

 
13.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
august 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2019

 
16.09.2019
Odvetvové štatistiky | Priemysel
júl 2019

Nové objednávky v priemysle v júli 2019

 
17.09.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
júl 2019

Vývoj hospodárstva SR v júli a za sedem mesiacov roku 2019

 
18.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
august 2019

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auuguste 2019

 
20.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
37. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 37. týždeň 2019

 
27.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
september 2019

Indikátor ekonomického sentimentu v septembri 2019

 
27.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
september 2019

Konjunkturálny prieskum v obchode v septembri 2019

 
27.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
september 2019

Konjunkturálny prieskum v priemysle v septembri 2019

 
27.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
september 2019

Konjunkturálny prieskum v službách v septembri 2019

 
27.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
september 2019

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v septembri 2019

 
27.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
38. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 38. týždeň 2019

 
27.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
september 2019

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v septembri 2019

 
27.09.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
august 2019

Vývoj cien vo výrobnej sfére v auguste 2019

 
03.10.2019
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
august 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v auguste 2019

 
04.10.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
39. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 39. týždeň 2019

 
09.10.2019
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
júl 2019

Podrobné údaje zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2019

 
09.10.2019
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
august 2019

Vývoj zahraničného obchodu v auguste a za deväť mesiacov roku 2019

 
10.10.2019
Odvetvové štatistiky | Priemysel
august 2019

Priemyselná produkcia v auguste 2019

 
10.10.2019
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
auugust

Stavebná produkcia v auguste 2019

 
11.10.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
40. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 40. týždeň 2019

 
11.10.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
august 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v auguste 2019

 
11.10.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
august 2019

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v auguste 2019

 
14.10.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
september 2019

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v septembri 2019

 
14.10.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
september 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 2019

 
/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia