Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Národné účty

Národné účty

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.10.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý národný dôchodok v minulom roku stúpol na 92,21 miliardy eur

Údaj slúži ako podklad pre určovanie súm, ktorými SR prispieva do rozpočtu EÚ a je kľúčom k nastaveniu dotácií z rozpočtu EÚ.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

20.10.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Deficit verejných financií v roku 2019 bol spresnený na 1,35 % HDP

Štatistický úrad SR spresňuje údaje o deficite a dlhu SR za rok 2019 aj za roky 2016 – 2020. Dáta boli predložené Európskej komisii (Eurostatu) k 1. októbru 2020.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

04.09.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2020

Hrubý domáci produkt sa medziročne znížil o 12,1 %, slovenské hospodárstvo dosiahlo historicky najvyšší prepad od roku 1996 .

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

04.09.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2020

Pod hospodársky pokles sa podpísal aj oslabený investičný dopyt, medziročne sa znížil o 14,6 %

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

04.09.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2020

Nefinančné a finančné korporácie hospodárili v druhom štvrťroku so ziskom medziročne nižším o 13,9 %

Najbližšie budú zverejnené:

13.11.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
3. štvrťrok 2020

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2020

 
04.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
3. štvrťrok 2020

Finančné hospodárenie korporácií v 3. štvrťroku 2020

 
04.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
3. štvrťrok 2020

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2020

 
04.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
3. štvrťrok 2020

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2020

 
Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/accounts/news Národné účty Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0SO6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Národné účty /Aktuality