Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Žiadosti o štatistické údaje
Print Mail TW FB WA

Žiadosti o štatistické údaje

Last update: 08.12.2023

Žiadosť o dôverné štatistické údaje na vedecké účely

Žiadosť o štatistické informácie


/wps/portal/ext/services/Koncov%C3%A9%20slu%C5%BEby/%C5%BDiadosti%20o%20%C5%A1tatistick%C3%A9%20%C3%BAdaje Žiadosti o štatistické údaje Z6_VLP8BB1A0OLS906SHJ0LPT10A4 /Štatistický úrad SR - Home /Services /no_Koncové služby /no_Žiadosti o štatistické údaje