Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Infozákon

Infozákon

Posledná aktualizácia: 26.04.2013 | Počet zobrazení: 30941

Postup pri žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobode informácií) na Štatistickom úrade SR.

1. Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej ŠÚ SR) informácie v zmysle §5, ods.1) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií zverejňuje prostredníctvom stránky na internete na adrese : www.statistics.sk.

2. Žiadatelia môžu prístup k informáciám žiadať nasledovnými formami:

  • telefonicky: +421 2 50236 437
  • faxom: +421 2 55424 587
  • e-mailom: info@statistics.sk 
  • poštou: Štatistický úrad SR, Ing. Hankerová, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
  • osobne: Ing. Hankerová, ŠÚ SR, Miletičova 3, 6. poschodie, dv.č. 610

3. Na základe žiadosti o vyhotovenie kópie požadovanej informácie na nosiči bude ŠÚ SR žiadateľovi účtovať poplatok podľa Sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií v ŠÚ SR.

4. So žiadosťami o poskytnutie štatistických informácií sa obracajte na informačný servis ŠÚ SR, respektíve na pracovisko ŠÚ SR so sídlom v príslušnom krajskom meste.

5. Ak požadovaná informácia tvorí podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov utajovanú skutočnosť, Štatistický úrad SR ju v súlade s § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. nesprístupní.

 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z. ( zákona o slobode informácií ) na Štatistickom úrade Slovenskej republiky
FOTOKÓPIE : formát A4 jednostranná 0,08 eur
dvojstranná 0,13 eur
formát A3 jednostranná 0,17 eur
dvojstranná 0,23 eur
 
TLAČ : formát A4 jednostranná 0,08 eur
dvojstranná 0,13 eur
formát A3 jednostranná 0,17 eur
dvojstranná 0,23 eur
 
DISKETA : podľa aktuálnej ponuky
 
CD : podľa aktuálnej ponuky
 
OBÁLKA : formát C6 (malá) 0,03 eur
formát A5 (stredná) 0,05 eur
formát A4 (veľká) 0,10 eur
 
POŠTOVNÉ : podľa platného sadzobníka

/wps/portal/ext/services/infoact Infozákon Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0ED7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Infozákon