Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Veda, technika a inovácie

Veda, technika a inovácie

06.12.2018 |

Kľúčové ukazovatele

Preddefinované tabuľky

Vybrané ukazovatele o výskume a vývoji

Vybrané ukazovatele o inováciách

Vybrané ukazovatele za odvetvia s vysokou technológiou a zahraničného obchodu s tovarmi s vysokou technológiou

/wps/portal/ext/themes/multi/science/indicators Veda, technika a inovácie Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3UP2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Viacstranné štatistiky /Veda, technika a inovácie /Ukazovatele