Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Ťažba, priemyselná výroba a dodávka elektriny, plynu, pary a vody

Priemysel

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

11.02.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 11/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov;...

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

10.01.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 10/2019

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.10/2019

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

13.12.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 9/2019

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.9/2019

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

06.12.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2019

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2019.

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

13.11.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 8/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov;...

23.10.2019 | Ročenka | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Ročenka priemyslu SR 2019

Ročenka priemyslu SR 2019

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

16.10.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 7/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách, zamestnancoch,...

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

06.09.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2. štvrťrok 2019

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2. štvrťrok 2019

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

04.09.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 6/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách, zamestnancoch,...

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj  vybraných výrobkov

30.08.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2018

Vývoj vybraných ukazovateľov (finančných, zamestnancov a miezd) podľa SK NACE Rev. 2, druhu vlastníctva a veľkostnej štruktúry, krajov...

/wps/portal/ext/themes/sectoral/industry/publications Ťažba, priemyselná výroba a dodávka elektriny, plynu, pary a vody Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3O07 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Priemysel /Publikácie